Haberler | Anadolu İzlenimleri

Türk Tarımının

Dergisi Sesi Habercisi

Haberler

Şeker Kurumu KHK Kararı İle Kapatıldı

Türkiye’de Şeker Kanunu ile verilen görevleri yerine getiren Şeker Kurumu OHAL Kararnamesi ile kapatıldı. Şeker Kurumu’nun görevlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yürütecek.
Bakanlığın görev ve yetkileri arasında şeker kotalarının tespiti ile şeker ticaretine ilişkin kuralları belirlemek de yer alıyor. Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK, 24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.
OHAL Kararnamesi’nin 69’uncu maddeden başlayarak, 74’üncü maddesine kadar olan maddelerde, 4634 sayılı Şeker Kanunu’na ilişkin değişiklikler yer aldı. Şeker Kurumu  kapatılırken, mevzuatta Şeker Kurumu ve Şeker Kurulu’na yapılmış olan atıflar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.
Şeker Kanunu’na Bakanlık olarak Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eklenirken, Bakanlığın görev ve yetkileri; kotaların tespiti, iptal ve transferleri hakkında kararlar alıp uygulamak, şeker ticaretine ilişkin kuralları belirlemek, şeker dış ticaretine ilişkin görüşlerini Ekonomi Bakanlığına bildirmek, sektörle ilgili Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirmek ve kaynak sağlamak olarak sıralandı.
Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak.
Şeker Kurumu’nun kullanılmayan ödenekleri iptal edildi; kuruma ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, araç gereç Bakanlığa devredilecek sayılacak. Şeker Kurumu çalışanları da başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadrolarına atanmış sayılacaklar.
TAPDK DA KAPATILDI VE İŞLEVİ SONA ERDİ
OHAL Kararnamesi ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) da kapatıldı ve kurulun işlevi de sona erdi.
Kararnamenin 76’ncı maddesi ile 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun adı “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun” şeklinde değiştirildi.
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün, tütün mamulleri ve alkolün Türkiye’de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Kanun kapsamında belirtilen görevler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülecek.
 
 

Tütün İçin Açık Artıma Bedeli Açıklandı

TAPDK, 2016’da sözleşme yapılmaksızın üretilmiş ya da sözleşme miktarından fazla üretilmiş tütünler için açık artırma bedellerini yayımladı.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), 2016 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatlarını belirledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, tütün açık artırma başlangıç fiyatları; A Grad Karadeniz ve Marmara için 10.61 TL, Ege için 10.40 TL, Doğu için 9.44 TL ve
Güneydoğu için 9.02 olacak.

Tütün açık artıma başlangıç fiyatları B Grad, Kapa ve Duble Kapa için ise yörelerine göre 6.50 TL ile 3.13 TL arasında değişen tutarlarda belirlendi.