ESK 60 Bin Baş Sığır İthal Edecek| Anadolu İzlenimler

Türk Tarımının

Dergisi Sesi Habercisi

ESK 60 Bin Baş Sığır İthal Edecek

Et ve Süt Kurumu (ESK), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından canlı kesimlik sığır ithalatına izin verilen ülkelerden 60 bin baş kesimlik ithal sığır alımı için ihale açtı.
Kesimlik ithal sığır alımı ihalesi, Et ve Süt Kurumu (ESK) internet sitesinden yayımlandı.
Duyuruya göre, kurum, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından canlı kesimlik sığır ithalatına izin verilen ülkelerden, 60 bin baş kesimlik sığır alımı yapacak.
Son Teklif Verme Tarihi 16 Mart
Ankara Yüzüncü Yıl’daki ESK Genel Müdürlüğü’ne verilecek teklifler için son tarih, 16 Mart 2018 Cuma günü saat 14.30 olarak belirlendi.
ESK alımları; İdare Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Taslağı doğrultusunda ihracatçı konumunda yurt dışındaki üretici/üretici birliklerinden pazarlık usulü ile yapacak.
İhracat yapılacak ülkelerde ithalata konu alanda üretici oldukları yetkili makamlar tarafından belgelendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler ile üretici birlikleri teklif verebilecekler.
İthal Edilecek Hayvanlar 
İhale idari şartnamesine göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izin verdiği/vereceği ülkelerden tedarik edilerek, Türkiye’ye ihraç edilmek üzere özellikleri teknik şartnamede ve veteriner sağlık sertifikasında belirtilen sağlık şartlarına uygun Kesimlik Sığırlar alınacak.
Alımı yapılacak kesimlik erkek sığır; kastre edilmemiş, yaşı 12 aydan büyük ve 24 aydan küçük, ağırlıkları en az 450 kg olan ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olacak. Charolaise, Limousin, Angus, Hereford, Belçika Mavisi, Blonde D’aquitane, Salers, Aubrac, Brangus gibi etçi ırklar ile Simmental, Brown Swiss, Montbaillard gibi kombine ırklar ve bunların kendi arasındaki melezleri olacak. Bos Taurus İndicus ( Nelore, Zebu, Brahma vb.) sığır ırkları alınmayacak.
Sığırların teslimi, kısımlar halinde 15 Nisan’dan itibaren başlayacak ve 15 Ekim 2018 tarihine kadar tamamlanmış olacak.