Sarı Saman Altınlamı Yarışıyor| Anadolu İzlenimler

Türk Tarımının

Dergisi Sesi Habercisi

Sarı Saman Altınlamı Yarışıyor


Türkiyede et ithalatından sonra saman ithalatıda gerçekleşiyor. Bu sene mevsimin kurak geçmesi ile otun olmayışından dem vuran yetiştirici samanda da sıkıntı çekiyor.
 Edinilen bilgiye göre  mevsimin kurak geçmesi ile birlikte yetiştirici yeterli otu oluşturamadığından içi piyasada samanın yetersiz kaldığını söylüyor. Bazı ilerde Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri  üyelerinin kış ayında mağdur kalmamaları için yurt dışından özellikle bulgaristandan saman ithalatına hızla devam etmek zorunda kaldı. Samanın bazı  bölgelerde 1TL geçtiğini ifade eden üretici bazı bölgelerde ise 70kuruş ile 80kuruş arasında olduğunu ancak nakliye ile çok pahalıya geldiğinin vurgusunu yapıyor. Ayrıca her geçen gün hem motorine hemde diğer maliyetlerin artmasından endişe eden üretici maliyetlerin çok fazlaca arttığını üretemez hale geldiklerinden yanı sıra yetkililerden biran önce önlem almalarını ve çiftçi  borçlarının ertelenmesini istiyor.