Şeker İş'den Gıda Güvenliği Teklifine Tepki| Anadolu İzlenimler

Türk Tarımının

Dergisi Sesi Habercisi

Şeker İş'den Gıda Güvenliği Teklifine Tepki

Şeker İş Sendikası Genel Başkan İsa Gök: - "TBMM'ye sunulan 116 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, kamu sağlığı ve gıda güvenliği ile hak arama özgürlüğü temelinde demokrasiye yönelik ciddi tehdit içermektedir"dedi.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, teklifin "tüketici haklarının etkin bir şekilde korunabilmesi" amacının arkasına sığınılarak, sınırsız kar hırsı ile hareket eden gıda kartel ve lobilerini korumak, güçlendirmek ve kamu sağlığını tehlikeye sokmak dışında bir sonucunun olmayacağını ileri sürdü.
Teklifle, "yanıltıcı yayınlara" idari para cezası uygulanmasının önünün açılacağını belirtenGök, "yanıltıcı yayın" ifadesini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bir gıda ürünü ile ilgili olarak, kamuoyuna aktarılan bilginin 'gerçeğe aykırılığı' nasıl belirlenecektir? Bu teklif yasalaştığında sendikamız Şeker-İş, kamuoyunu bilgilendirmek işlevi çerçevesinde bir açıklama yayınladığında 'yanıltıcı yayın' mı yapmış olacaktır? Bakanlık, sendikaya para cezası mı kesecektir? Gıda karteli Cargill, sendikaya tazminat davaları mı açacaktır? Gıda kartelleri, aksi ispatlanıncaya kadar, sağlıksız ürünleri topluma satıp kar elde ederken, bunun doğru olmadığını sırf kamusal yarar için ortaya koymaya çalışanlar neden yasal olarak sıkıntıya düşürülmek istenmektedir?"
Gök, vatandaşların, gıda olarak kullandığı ürünün içeriğini bilme ve seçim yapma hakkı olduğuna işaret ederek, tek yönlü bilgilendirmeler ve kamu sağlığının önüne geçen bu tıkaç girişiminin, vatandaşların bu hakkını elinden alacağını, ceza tehdidi ile korkutulan bilimsel çevrelerin araştırma yapma motivasyonundan yoksun kalacağını öne sürdü.

Kanun teklifinde yer alan şeker piyasasına ilişkin bazı düzenlemelerin de kötüye kullanılabileceğine, usulsüzlükleri cesaretlendirebileceğine ve adil olmayan uygulamalarla karşılaşılmasına yol açabileceğine dikkati çeken Gök, "TBMM'ye sunulan 116 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, kamu sağlığı ve gıda güvenliği ile hak arama özgürlüğü temelinde demokrasiye yönelik ciddi tehdit içermektedir." ifadesini kullandı.
Gök, "maddi ve hukuki temeli bulunmayan, bilgilenme, şeffaflık açısından kabulü mümkün olmayan, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran, kamu sağlığı ile gıda güvenliğini tehlike altına alan" bu teklifin TBMM Genel Kurulu'nca reddedilmesi gerektiğini kaydetti.