TİGEM ve TAGEM'den Büyük Ortaklık| Anadolu İzlenimler

Türk Tarımının

Dergisi Sesi Habercisi

TİGEM ve TAGEM'den Büyük Ortaklık

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yerli sebze tohumculuğunun geliştirilmesine yönelik ortak projelerin planlanması, yürütülmesi, uygulanması ve sonuçlarının paydaşlara tanıtılarak sektöre atılmasını amaçlayan işbirliği protokolü, 3 Mart itibariyle bugün imzalandı. 

Törene, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ( TAGEM ) adına Genel Müdür Dr. Nevzat Birişik ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( TİGEM ) adına Genel Müdür Mehmet Taşan katıldı. 

Protokol kapsamında;

- Sebzelerde çeşit ve hat geliştirme,
- Geliştirilen çeşitlerin sergi ve tarla günleri ile tanıtımı,
- Geliştirilen çeşit ve hatların sektöre satışı,

işbirliği alanı olarak belirlenmiştir.

İmzalanan protokol ile TAGEM Araştırma Enstitülerinde projelerin;

- Planlanması,
- Yürütülmesi,
- Uygulanması,
- Sonuçların değerlendirilmesi,
- Eğitim verilmesi

çalışmalarını yapacaktır.

TİGEM işletmelerinde projeler için ihtiyaç duyulan;

- Örtüaltı alanların planlanması,
- Açık arazilerin planlanması,
- Bu alanların inşası, bakımı, onarımı,
- Tohum hariç olmak üzere proje yürütülmesinde gerekli olan gübreve bitki sağlığı ürünlerinin temini,
- Proje yürütülmesinde kullanılacak olan diğer her türlü sarf malzemesi ve giderlerin karşılanması

görevlerini üstlenmiştir. 

​​​​​​​