banner14
DR. ALİ AYAR
DR. ALİ AYAR
Tarım ve Orman Uzmanı
Yazarın Makaleleri
Bir Hüzünlü Hikâyenin Söyledikleri
Milletimizin tarihi, Orta Asya'dan Avrupa ortalarına kadar uzanan bin yılı aşkın mücadelelerle doludur. Bu mücadele siyasi; önceleri 'kızıl elma” olarak adlandırılan; Cihan hakimiyeti ülküsü ve İslam'ın kabulü ile birlikte...
TARIM POLİTİKALARI VE KORUMACILIK
Birleşmiş Milletler, 2050'lerde dünya nüfusunun 10 milyara çıkacağı tahmininde bulunarak, insanlığın önündeki en büyük sorunun gıda güvenliği olacağı ve bu süreçte bu kadar nüfusun beslenebilmesi için gıda üretiminin az % 70...
RUSYA FEDERASYONU TARIMDA NEYİ NASIL YAPIYOR?
Rusya Federasyonunda kırsal kesimde yaşayanlar, toplam nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Rusya, son dönemde uygulamaya koyduğu tarımsal üretim politikası uygulamaları ile, küresel tarım ihracatından aldığı payı, % 0,3 ten ...
ORMAN İÇİNDEKİ ALANLAR OTLATMA İÇİN ARTTIRILABİLİR Mİ?
Küçükbaş hayvancılığın, otlatma ağırlıklı yapılması gereken ve bu durumda kârlı olabilen bir yetiştiricilik olduğu hemen herkesin malumudur. Ancak, mera alanlarının yıllar itibariyle çeşitli nedenlerle azalması, mera vasfının ve...
Tarımsal Destek Uygulamalarında ABD Örneği
Her an ihtiyacımız olan, ekonomik düzeyine göre bir şekilde az çok erişilebilen, azlığı ya da yokluğu halinde erişilemediğinde kıymeti daha iyi anlaşılabilen; sağlığımızı, fiziki, zihinsel ve ruhsal kapasitemizi, başarımızı doğrudan...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİMİZ
Tablolar, rakamlar, grafikler, istatistiklerle anlatmak bazıları için sıkıcı bulunabiliyor. Bu defada, konuyu bunlara boğmadan, sıkmadan sosyal hayatımızda koyun ve keçinin taşıdığı rol ağırlıklı olmak üzere hayvancılık konusunda sohbet...
HAYVANLAR KİMİN HAVASINI BOZUYOR !
Hayvansal protein tüketimi,  insanların sağlıklı  beslenmesinin en temel unsurudur. Tarih boyunca ve günümüzde de hayvansal protein tüketimi fazla ülkelerin diğer ülkeler üzerinde etkin ve hakim olduğu görülen bir gerçektir. Ülke...
TARIM SEKTÖRÜMÜZDE UYARI NOKTALARI
Ülke olarak, tarımda önemli gelişmeler sağladığımız muhakkak. Ancak tarım gibi dinamik bir sektörde süreç içerisinde çıkan ya da çıkacak sorunlara makul çözümler üretmeden 'her şey yolunda, hiç problem yok” ve ' battı,...
KASAPLIK GÜÇ
Hayvancılıkla ilgili konular çeşitli ortamlarda sıkça konuşulmaktadır. Sorunların hepsini birden ele almak kafa karışıklığına ve bazen ümitsizliğe yol açabildiğinden birer birer incelemekte fayda görüyorum. Daha önce çeşitli vesilelere...

banner17