Haberler | Anadolu İzlenimleri

Türk Tarımının

Dergisi Sesi Habercisi

Haberler

Şeker Kurumu KHK Kararı İle Kapatıldı

Türkiye’de Şeker Kanunu ile verilen görevleri yerine getiren Şeker Kurumu OHAL Kararnamesi ile kapatıldı. Şeker Kurumu’nun görevlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yürütecek.
Bakanlığın görev ve yetkileri arasında şeker kotalarının tespiti ile şeker ticaretine ilişkin kuralları belirlemek de yer alıyor. Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK, 24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.
OHAL Kararnamesi’nin 69’uncu maddeden başlayarak, 74’üncü maddesine kadar olan maddelerde, 4634 sayılı Şeker Kanunu’na ilişkin değişiklikler yer aldı. Şeker Kurumu  kapatılırken, mevzuatta Şeker Kurumu ve Şeker Kurulu’na yapılmış olan atıflar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.
Şeker Kanunu’na Bakanlık olarak Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eklenirken, Bakanlığın görev ve yetkileri; kotaların tespiti, iptal ve transferleri hakkında kararlar alıp uygulamak, şeker ticaretine ilişkin kuralları belirlemek, şeker dış ticaretine ilişkin görüşlerini Ekonomi Bakanlığına bildirmek, sektörle ilgili Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirmek ve kaynak sağlamak olarak sıralandı.
Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak.
Şeker Kurumu’nun kullanılmayan ödenekleri iptal edildi; kuruma ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, araç gereç Bakanlığa devredilecek sayılacak. Şeker Kurumu çalışanları da başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadrolarına atanmış sayılacaklar.
TAPDK DA KAPATILDI VE İŞLEVİ SONA ERDİ
OHAL Kararnamesi ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) da kapatıldı ve kurulun işlevi de sona erdi.
Kararnamenin 76’ncı maddesi ile 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun adı “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun” şeklinde değiştirildi.
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine, tütün, tütün mamulleri ve alkolün Türkiye’de üretimine, iç ve dış alım ile satımına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Kanun kapsamında belirtilen görevler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülecek.
 
 

C Şekerinin Satış Fiyatı Belirlendi

C şekeri satışlarında uygulanacak ortalama fiyat 21-30 Eylül döneminde 361,87 dolar/ton oldu.

Şeker Kurumu, 21-30 Eylül dönemi için C şekeri satışlarında uygulanacak ortalama fiyatı 361,87 dolar/ton olarak açıkladı. Bir önceki 10 günlük dönemde fiyat 370,96 olarak açıklanmıştı.

İhracatçılara rekabet gücü kazandırılması amacıyla, 2006’ya kadar, DTM’nin Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ”ihracat öncesi şeker teslimi” şeklinde yürütülüyordu. Ancak, düşük fiyatla alınan şekerin ihraç edilecek üründe kullanılması yerine yasal olmayan yollarla yurt içine yüksek fiyatla satılması ve ihraç taahhüdünün yerine getirilmemesi gibi sorunlara neden olması nedeniyle, sistem, 2007’den itibaren Şeker Kurumunca yürütülmekte olan ”ihracat sonrası şeker tahsisi”ne dönüştürüldü.

C şekeri nedir?

Sistem uyarınca, şekerli mamul ihracatının gerçekleştirilmesinden sonra, ihraç edilen mamulde kullanılan miktarda şeker, dünya fiyatları dikkate alınarak ihracatçıya tahsis ediliyor. İhracatçı firmalara tahsis edilen bu şekere ”C şekeri” deniyor. Bu şekerin, ihraç edilecek şekerli mamullerin üretiminde kullanılması gerekiyor. Şeker Kurumu, C şekeri satışlarında uygulanacak fiyatları, 10 günlük dünya ortalamalarını dikkate alarak belirliyor