Haberler | Anadolu İzlenimleri

Türk Tarımının

Dergisi Sesi Habercisi

Haberler

MEB Çiftçi Kursları Düzenleyecek

Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği sağlamak, tarım sektöründe üretimde bulunanların eğitilmelerine yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde çiftçi kursları düzenlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında iş birliği protokolü, MEB Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya tarafından imzalandı.
Söz konusu protokol ile tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği sağlamak, tarım sektöründe üretimde bulunanların eğitilmelerine yönelik olarak yurt genelinde çiftçi kurslarının düzenlenmesi hedefleniyor.
Ayrıca çiftçi çocuklarına ve gençlere el sanatlarını öğreterek istihdam oluşmasına, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesine ve iç göçün önlenmesine katkıda bulunmak üzere hizmet içi eğitim dışında el sanatları, meslekî ve teknik eğitim verilmesi ve başarılı olanların belgelendirilmesini sağlamak amaçlanıyor.
 
 
 

Tarım ve Ormanda Yüz Milyonluk Tasarruf

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre;2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na 20.8 milyar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ise 21.7 milyar lira ödenek ayrılmıştı. İki bakanlığın birleşmesi ile bütçeleri de birleşerek toplam bütçe büyüklüğü 42.5 milyar liraya ulaştı. Edinilen bilgiye göre, Bakanlık söz konusu bütçeyi daha verimli kullanabilmek, harcamaları frenlemek ve tasarruf edebilmek için bir çalışma başlattı. Henüz taslak aşamasındaki çalışmaya göre, toplam 42.5 milyar lirayı bulan bütçeden 100 gün içinde 100 milyon lira tasarruf sağlanacak. Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışma tamamlandığında, Bakan Bekir Pakdemirli'ye sunulacak.
Benzer çalışmaların diğer bakanlıklarda da yürütüldüğü öğrenildi. Buna göre, her bakanlık, bütçesine göre tasarruf kapasitesini ortaya koyacak. Tüm çalışmalar tamamlandığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilip yol haritası belirlenecek. Kamuda harcama kalemlerinin başında personel, taşıt, akaryakıt, iletişim ve eğitim giderleri gelirken; bu kalemlerde tasarrufa gidilmesi bekleniyor.
 
 

Gediz Nehri ilgili Bakanlıktan Açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Gediz Nehri’nin temizlenmesi konusunda basına yansıyan haberlerle ilgili olarak yazılı açıklama geldi. Açıklamada  “2008 yılında hazırlanan ve 2013 yılında revize edilen Gediz Havza Koruma Eylem Planı ile; Gediz Havzasında oluşan kirliliğin önlenmesi, havzanın korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla öncelikle havzada durum tespiti yapılmış olup kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler belirlenerek uygulamaya geçilmiştir.” Denildi.
2008 yılında Manisa iline bağlı Akhisar ve Alaşehir, İzmir iline bağlı Foça ve Çiğli ile Kütahya iline bağlı Gediz Belediyelerine ait sadece 5 adet atıksu arıtma tesisi yeterli durumda çalışırken, bunlara ilaveten Manisa iline bağlı Gördes, Ahmetli, Turgutlu, Salihli, Saruhanlı ve Kula yerleşim birimleri, İzmir iline bağlı Kemalpaşa ve Menemen yerleşim birimleri olmak üzere toplam 13 adet atıksu arıtma tesisi işletmededir. Ayrıca kapasitesi yetersiz olan ve ömrünü tamamlayan Manisa Merkez AAT’nin yerine yeni atıksu arıtma tesisinin inşaatına devam edilmektedir.
Bütüncül havza yönetimi anlayışıyla su kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması, su kaynaklarının kalitesinin korunması ve miktarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak maksadıyla havza koruma eylem planlarının nehir havza yönetim planına dönüştürülmesi çalışmaları 2014 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi”  11 Temmuz 2016 tarihinde resmi olarak başlatılmıştır.
Gediz Nehir Havza Yönetim Planında, havzadaki yerüstü ve yeraltı suyu kaynakları su kütleleri bazında incelenmekte, su kütlelerinin üzerindeki noktasal, yayılı ve hidromorfolojik tüm baskı ve etkiler belirlenmekte ve yapılan izleme çalışmaları ile suyun miktar ve kalite durumları ortaya konulmaktadır. Akabinde, tüm su kütlelerinde iyi su durumuna ulaşılması maksadıyla alınması gerekli tüm tedbirler ve maliyetler ortaya konulmaktadır.
Bu minvalde Gediz Havzası’ndaki tüm su kütlelerinin iyi duruma erişmesi ve iyi durumda olanların da durumlarının korunması maksadıyla 7106 adet tedbir belirlenmiş olup söz konusu tedbirlerin yatırım maliyeti 6,2 milyar TL’dir. Uzun yıllardır yoğun kullanım ve kirlilik baskısı altında bulunan Gediz Nehri’nde teknoloji bazlı deşarj standartlarından alıcı ortam esaslı deşarj standartlarına geçilmesi, en önemli tedbirlerden birisi olarak belirlenmiştir. Detaylı ekonomik analiz ve modelleme çalışmaları yapılarak önceliklendirilen söz konusu tedbirlerin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlar ve uygulama dönemleri, Gediz Nehir Havza Yönetim Planı’nda belirlenmiştir. Bu plan kapsamında ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalarla tüm tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Gediz Havzası her yönüyle detaylı olarak incelenmekte, elde edilen sonuçlar doğrultusunda mevcut mevzuatta belirlenen önlemlerin yeterliliği analiz edilmektedir. İlaveten, Bakanlığımızca yürütülen tüm faaliyetlerde; gerek havzada yaşayanlar, gerek sivil toplum örgütleri ve üniversiteler, paydaş olarak projelere dâhil edilmektedir. Projeler kapsamında açılış toplantıları, çalışma grubu toplantıları, paydaş katılım toplantıları, paydaş bilgilendirme toplantıları ve kapanış toplantıları gibi faaliyetler düzenlenerek gelinen aşamalar paydaşlara aktarılmaktadır. Bununla birlikte Bakanlığımız internet sitesinde projelerimize dair etkinlik ve gelişmeler yayınlanmaktadır. İlaveten, “Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile oluşturulan Gediz Havza Yönetim Heyeti ve havzaya giren illerde oluşturulan İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları marifetiyle planların uygulanması takip edilmekte ve havzadaki su yönetimi konuları görüşülmektedir.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Gediz Deltası Sulak Alanı’nda yönetim planı hazırlanması, çevre düzenlemesi ve kuş gözlem kuleleri başta olmak üzere birçok farklı proje de gerçekleştirilmiştir. Sözlerine yer verildi.