Haberler | Anadolu İzlenimleri

Türk Tarımının

Dergisi Sesi Habercisi

Haberler

Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Yönetmeliği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba “Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” ilgili bir açıklama yaptı.
 
Bakan Fakıbaba uzmanlık eğitimi yönetmeliğine ilişkin şunları söyledi. “Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek ve hayvanların sağlıklı ortamlarda yetiştirilmesini sağlamak, hayvancılığımızın sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşıyor. Zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin hayvan hastalıkları konusunda hizmet veren veteriner hekimlerimiz, hayvancılığımızın yanı sıra ülkemiz ekonomisine de ciddi katkı sunuyorlar. Bu denli önemli görev yürüten veteriner hekimlerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve özellikle görevlerindeki ihtisaslaşmayla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasına önem veriyor ve bu doğrultuda bazı çalışmalar yürütüyoruz.
 
Veteriner hekimlerimizin, mevzuattaki eksikliklerden dolayı uzmanlaşmalarıyla ilgili birtakım sıkıntıları vardı. Mevzuat düzenlemesi olmadığından, sahanın ihtiyacı olan uzmanlaşmış veteriner hekim sıkıntısı yaşanıyordu. Daha önce çıkarmış olduğumuz bir kanuni düzenlemeyle bu konuda ilk ciddi adım atılmıştı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” ile bir önemli adım daha atmış olduk.
 
“Bu yönetmelik, ülkemizin ihtiyacı olan uzman veteriner hekimleri yetiştirmek amacıyla düzenlenecek uzmanlık eğitimini ve uzmanlık belgelerinin verilmesini ve Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulunun yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenliyor.
Önümüzdeki dönemde yapılacak diğer mevzuat değişikliği çalışmaları ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli kurulları oluşturup ortaya koyacağımız faaliyetlerle veteriner hekimlikteki uzmanlaşmayı tamamen hayata geçireceğiz.” dedi
 
Böylelikle kamu ve özel sektördeki uzman veteriner hekim ihtiyacımızı karşılayacak, veteriner hekimlerimizin, uzmanlaşmayla beraber özlük haklarını daha iyi duruma getirmiş olacağız. Ayrıca sadece beşeri hekimlik, diş hekimliği ve eczalıkta olan “uzmanlık” statüsünün sağlanmasıyla veteriner hekimlik mesleğinin saygınlığına; hem halk nazarında hem de akademik anlamda katkı sunmuş olacağız. Uzmanlaşmayla, aynı zamanda verilen hizmetin kalitesini artıracak ve hayvan hastalıklarıyla mücadelemizi daha etkin kılacağız.
 
Hayvan hastalıklarıyla mücadele konusu, hayvan varlığımızın artırılmasıyla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda önemli konu başlıklarından birini oluşturuyor. Veteriner hekimlerimize getireceğimiz bu imkânla, bu mücadelemiz daha da güçlenecek ve hayvancılığımızın sürdürülebilir kılınmasına önemli katkı sağlamış olacağız.
 
Bakanlık olarak veteriner hekimlerimizin durumlarını iyileştirecek ve onların daha iyi şartlarda görev yapmalarını sağlayacak her türlü adımı atmaya devam edeceğimizi önemle belirtmek isterim.”dedi.
 
 

Veteriner İlaç Takip Sistemi Bu ay Devreye Giriyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, e-reçete uygulamasının ardından ilaç takip sistemini de (İTS) bu ay içinde devreye sokuyor.
Bakanlık bürokratları, hayvancılık sektöründe kullanılacak ilaçların izlenmesini sağlayacak sistemin tanıtımlarına Bursa Veteriner Hekimler Odası’nın (BVHO) düzenlenen toplantı ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan BVHO Başkanı Sinan Sağlam 1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren elektronik reçete sistemi (e-reçete) ve bu ay içinde başlayacak olan ilaç takip sistemi (İTS) konusunda üyelerini bilgilendirmek istediklerini söyledi. Başkan Sağlam, uygulamaların hayvancılık sektörüne büyük katkı yapacağına inandığını belirterek, e-reçete ve ilaç takip sisteminin veteriner hekimlerin öncelikli görevi olan güvenli gıda ve hayvan sağlığının korunması konusunda çok ciddi bir adım olduğunu vurguladı. Sağlam uygulamalara her türlü desteği vereceklerini de söyledi.
Toplantıda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Harun Seçkin de e-reçete ve ilaç takip sisteminin amaçları ve sağlayacağı faydalar üzerinde durdu. Harun Seçkin, e-reçete uygulamasıyla, hayvan sağlığı alanında kullanılan ilaçların izlenebilirliğinin sağlanmasını, hayvan hastalık ve zararlıları ile etkin bir mücadele edilmesini ve gıda güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Sistemde oluşacak veri tabanının, Türk hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağına vurgu yapan Harun Seçkin, “Yeni sitem, ileriye dönük hayvancılık politikalarının oluşturulmasında temel teşkil edecek. Hayvan sağlığının korunması, güvenli gıda zinciri ve antibiyotik direnci konusundaki çalışmalarda e-reçete ve ilaç takip sistemi en büyük rehber olacak. E-reçete ve ilaç takip sistemine, bu yılın ikinci yarısında başlatacağımız Aşı takip sistemini (ATS) entegre edeceğiz. Entegre edilecek bu iç sistem ise, dünyada ilk kez ülkemiz tarafından kullanılacak” dedi.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü E-reçete, İlaç Takip Sistemi ve Aşı Takip Sistemi Çalışma Grup Sorumlusu Arif Özkan da, sistemin işleyişi konusunda veteriner hekimlere uygulamalı bilgiler aktardı. E-reçete uygulamasının başladığı bir aylık sürede Türkiye genelinde 20 binin üzerinde, Bursa’da ise 900 civarında e-reçete kesildiğini aktaran Özkan, E-reçete düzenlemeyen, ya da ilaç takip sistemine girmeyen veteriner hekimlere büyük para cezaları verileceği ikazında bulundu. Bakanlığın sistemdeki sıkıntıların çözümü için hazır olduğunu ve bütün illerde sistem takipçileri bulunduğunu hatırlatan Özkan, şunları söyledi:
“Artık tüm veteriner hekimler yazdıkları ilaçlarını e-reçeteyle düzenleyecekler. Bir hafta sonra ise ilaç takip sistemine geçiyoruz. Meslektaşlarımız, bu sistem üzerinden firmalardan, depolardan ilaç siparişi verecekler. Sistem dışında ne ilaç üretimi, ne satışı, ne siparişi olabilecek. Sektörün içindeki herkes bu sistemin bir parçası olacak. Hiç kimse başka şekilde ilaç temin edemeyeceği gibi, temin ettiği ilacı da reçetesiz satamayacak.”
 

Veteriner Tıbbı Yönetmeliğinde Değişiklik


Veteriner tıbbi ürünlerin toptan ve perakende satış yerlerinin denetiminde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlükleri yanında ilçe müdürlükleri de yetkili kılındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, kullanımı, satışı, kontrolü ve temini gibi konulara ilişkin uygulamaları düzenleyen "Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Bakanlık, üniversite, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve Bakanlıktan izinli üretim yerlerindeki araştırma ve teşhis faaliyetlerinde kullanılacak ürünler veya başlangıç maddelerinin üretimi, ithali veya kullanımına, ticarete konu olmamaları ve miktarlarının uygun görülmesi kaydıyla, pazarlama izni şartı aranmadan izin verebilecek.
Veteriner ecza depolarına ruhsat verilmesiyle ilgili bürokratik işlemleri azaltmak ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesini sağlamak amacıyla veteriner ecza deposu ruhsatı düzenleme yetkisi il müdürlüklerine verilecek.
Veteriner tıbbi ürünlerin toptan ve perakende satış yerlerinin denetiminde il müdürlükleri yanında ilçe müdürlükleri de yetkili olacak.
Ayrıca, salgın hastalıklar için gerektiğinde Genel Müdürlük onayıyla veteriner hekim raporuna dayanılarak üretim yeri izni bulunan tesislerde ve biyogüvenlik seviyesine uygun üretim alanlarında otovaksin (öz aşı) üretimine izin verilecek.
Ürün sahipleri, şap, brusella, koyun ve keçi vebası, antraks ve mavi dil, koyun ve keçi çiçek aşıları, sığırların nodüler ekzantemi ve üç gün hastalığı aşıları ile tüberkülin ve mallein testleriyle otovaksinlerin üretimi için 24 Aralık 2019'a kadar "iyi üretim uygulamaları belgesi" almak zorunda olacak.