Alımı yapılacak branşlar ve kontenjanlar şu şekilde:

Başvurular, 13-29 Ekim 2023 tarihleri arasında e-Devlet Üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları şu şekilde:

Bahçeli’den Sokak Köpeklerine Çözüm Çağrısı! Bahçeli’den Sokak Köpeklerine Çözüm Çağrısı!

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,

-İlan edilen pozisyon için istenilen nitelikleri taşımak.