200 Şubesi Bulunan Dev Kuruyemiş Firması İflas Etti! 200 Şubesi Bulunan Dev Kuruyemiş Firması İflas Etti!

Rekabet Kurulunun söylediğine göre, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu’nca karara bağlandı.


Araştırmalara göre elde edilen bilgi, belge yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Danone Tikşevli, Eti Gıda, Horizon Hızlı Tüketim ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi hakkında soruşturma açıldı.

4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamıyor.