Dünya Çiftçiler Günü'nün önemi nedir?

Öncelikle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü,  çiftçilerin dünya nüfusunun büyük bir kısmı için gıda üreten ve besin güvenliğini sağlayan emekçiler olduğunu hatırlatmak için önemli bir gündür. Gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma için tarımın önemini vurgulamak ve bu alandaki ihtiyaçlara dikkat çekmek için bir fırsat olarak ta karşımıza çıkar.

Kuraklık, sel, iklim değişikliği gibi zorluklar ve adil olmayan ticaret uygulamaları gibi konularda farkındalık yaratmak ve bu sorunlara çözüm bulmak için çaba gösterilmesini teşvik etmek için bir platformdur.

Farklı ülkelerden çiftçilerin bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, ortak sorunlara çözüm bulmaları ve tarımsal kalkınma için birlikte çalışmaları için bir imkân sunar.

2024 yılı tarım sektörü ve çiftçiler için nasıl başladı? Nasıl devam ediyor?

Dünya genelinde 2023 yılı tarım sektörü ve çiftçiler için oldukça zor bir yıl oldu. 2023 yılında yaşanan zorluklar 2024 yılında da devam etti. Tüm dünya da iklim değişikliği, gıda fiyatlarında dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler gibi faktörler tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini olumsuz etkiledi.

Avrupa’da çiftçiler neden isyan etti?

AB'nin Ukrayna'dan gelen tarım ürünlerine gümrüksüz izin vermesi önce Doğu Avrupa ülkelerinde, ardından diğer üye devletlerde çiftçileri 2023 yılı boyunca çok zor durumda bırakmıştı. Aynı zamanda çiftçiler, artan maliyet ve vergilerle, bürokratik işlemlerle ve ucuz gıda ithalatından kaynaklanan rekabetle karşı karşıya olduklarını söyleyerek Avrupa Birliği genelinde protestolar düzenleme kararı aldı.

Ülkelere göre çiftçiler neleri protesto etti?

FRANSA

Fransız çiftçiler, ilk olarak AB bürokrasisini ve yüksek dizel fiyatlarını protesto etti. Gelirleri desteklemek için devletten daha fazla destek talep edildi. Sulamaya erişimin kolaylaşması ve hayvan refahının sağlanması istenirken pestisit kullanımına yönelik eleştiri sesleri yükseldi.

POLONYA

Polonyalı çiftçiler, Ukrayna'dan ucuz ithalat ve AB düzenlemesini protesto etti. 

ÇEK CUMHURİYETİ

Çek Cumhuriyeti’nde yaşayan çiftçiler, bürokrasiyi, ucuz ithalatı ve AB tarım politikalarına yönelik protesto gerçekleştirdi.

İSPANYA

İspanyol çiftçiler kendi söylemleri ile "boğucu bürokrasi" ‘yi ve ucuz ithalata kapı açtığını söyledikleri ticaret anlaşmalarına isyan etti.

PORTEKİZ

Portekizli çiftçiler, yetersiz devlet yardımını, sübvansiyon kesintilerini ve bürokrasiyi protesto etti.

ROMANYA

Romanya’da gerçekleşen eylemlerde çiftçiler, dizel maliyetini,  sigorta oranlarını, AB çevre düzenlemelerini ve yine Ukrayna'dan ucuz ithalat yapılmasına isyan etti.

BELÇİKA

Belçikalı çiftçiler ilk olarak, AB'nin arazilerin yüzde 4'ünü nadasa bırakma zorunluluğu getirmesini, ucuz ithalatı ve küçük işletmeler yerine daha büyük çiftlikleri destekleyen sübvansiyonları protesto etti.

Güvenli Kurban İçin ‘Tarım Cebimde’ Uygulaması! Güvenli Kurban İçin ‘Tarım Cebimde’ Uygulaması!

YUNANİSTAN

Yunanistan’da gerçekleşen protestolarda çiftçiler, daha yüksek sübvansiyon ve 2023'teki selde mahsul hasarı ve hayvan kaybının daha hızlı telafisi için taleplerini dile getirdi. Artan dizel vergisi ve elektrik faturaları ve son olarak düşen devlet ve AB sübvansiyonları çiftçileri eyleme götürdü.  

2024 Yılı Türkiye’ de ki çiftçiler için nasıl başladı, nasıl devam etti?

2023 yılı boyunca Türkiye’de çiftçiler ve üreticiler yükselen enflasyon ve artan girdi maliyetleri ile savaşmak zorunda kaldı. 2024 yılı itibari ile de bu savaş devam etti. 2024 Ocak ayı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE),  yıllık bazda yüzde 45,11, aylık bazda yüzde 7,51 artış gösterdi.

2024 Şubat ayında da girdi maliyetleri artmaya devam etti. Yine TÜİK’in verilerine göre, Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 49,92, aylık yüzde 3,59 artış gösterdi.

Çiftçi Kapak tzob

Artan girdi maliyetleri ile başa çıkamayan çiftçilerin bir kısmı mesleği bırakma kararı aldı. Hali hazırda yaşanan iklim değişikliği, artan dünya nüfusu ve genişleyen şehir merkezleri tarım sektörüne ve çiftçiye zarar verirken bununla birlikte yüksek enflasyonun getirdiği girdi maliyetlerinde ki artış çiftçiyi çıkmaza soktu.

Tüm dünya ve Türkiye için genç nüfusun tarıma teşvik edilmesi en elzem konuyken bırakın gençleri tarıma teşvik etmeyi var olan çiftçi nüfusu da kırsaldan göç ederek şehir merkezlerine taşınmak zorunda kaldı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle tekrar çiftçinin, üretenin toprağa alın teri dökenin kıymetini ve önemini anlamamız gerekiyor. Desteklemeler ve teşvikler çoğaltılmalı, üreticinin işini bırakmasının önüne geçilmeli ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir tarım sektörü bırakmamız gerekiyor.