Hayvancılık sektörü can çekiş meye devam ediyor. Çiğ süt taban fiyatlarında yaşanan sorunlardan dolayı çiğ süt üreticisini işletmelerini sürdürebilirliğini sağlamak adına kimi üreticiler damızlık hayvanlarını kesime gönderiyor. Kimi üreticiler ise damızlık hayvanlarını elden çıkartıyor.
Sektör zor günlerden geçiyor. Çiğ süt fiyatına yeterince yapılamayan taban fiyat zammı üreticiyi üretimden geri çekmeye devam ederken, üreticinin girdi maliyetlerine ise sürekli zam gelmeye devam ediyor. Süt yemi, besi yemi, buzağı büyütme yemi gibi girdiler altında ezilen üretici; çiğ süt fiyatlarında acil karar verilmesini istiyor.
Üreticinin Acil Çağrısı Türk hayvancılık sektörü telafisi çok zor olan bir çöküşe girmeden bu kararlar acil alınmalıdır. Çiğ süt taban fiyatı 3,60 olarak açıklanmalı, her ay yem fiyatlarındaki artış süt taban fiyatına eklenmelidir. Paritenin 1/1.5 olması esas alınmalıdır.
Çiftçinin banka ve kamu borçları faizsiz olarak bir yıl ötelenmelidir. Çiftçi kredilerinde kredi garanti fonundan yararlandırılmalı; hayvancılık sektörüne öncelik verilmelidir.
 
Yem fiyatlarındaki yükselişlere acil çözüm bulunmalıdır. Üreticinin destek ödemeleri gününde zamanında yapılmalıdır. Kesim fiyatlarına ESK müdahale etmeli üreticinin zararı önlenmelidir.
Özellikle ithalatın önüne set çekilerek et ve süt fiyatlarında denge sağlanana kadar yerli ve milli üretime destekler artırılmalı, ithalata verilecek milli paralar yerli üretime milli üreticiye kazandırılmalıdır.
Pandemi süresince ekonominin ayakta kalabilmesi için diğer sektörlere verilen destek ve teşviklerin artık hayvancılık sektörüne de verilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; birçok sektör kapanırken ve gerilerken hayvancılık sektörü üretmeye ve büyümeye devam etmiştir. Büyük fedakârlıklarla sürdürülen bu durum artık iflasın eşiğine gelmiştir.
Bu nedenle hayvancılık sektörüne de diğer sektörlere verilen ayrıcalıklardan, teşviklerden ve desteklerden artık hayvancılık sektörü de istifade etmelidir.
Kalın sağlıcakla…