ERDEM NOYAN- ANKARA

Altılı masanın tarımla ilgili politikaları birer birer belli olmaya başladı. Seçimlerden sonra hükümetin değişmesi halinde iş başına gelecek olan yeni hükümet bozulan tarım değerlerinin yerine çok ciddi tedbirler getirmeyi planlıyor. Bu amaçla uygulanacak yeni tarım politikaları da birer birer ortaya çıkmaya başladı.

CHP’nin tarım politikaları konusunda uzman olan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, anadoluizlenimleri.com’ a yaptığı açıklamada yeni dönemde uygulanacak tarım politikalarını satırbaşlarıyla anlattı.

Gürer, şayet göreve gelirlerse seçimlerden sonra tarım politikalarını tepeden tırnağa değiştirerek, AK Parti yönetimlerinde başlayan köylerden kentlere göç’ ü durdurup, yeniden köyleri cazip hale getireceklerini söyledi ve şöyle konuştu: ‘’ Kırsalda genç nüfus büyük kentlere göçtü. Yaş ortalamaları 55 civarında, bu nedenle köylerde okullar ve sağlık ocakları kapandı. Çiftçi refahı sağlayacak bir geliri tarımda elde edemiyor. Gelir gider dengesi üretici aleyhine bozuldu. Bizim yönetimlerimizde kırsalda yaşam şartları ile köylerden kaçan gençlerin geri dönmeleri ve kadınları tarıma yönelmeleri halinde SGK primleri devlet tarafından karşılanacak. AB ile ortak genç çiftçi projeleri geliştirilecek, ürün hangi bölgede verimli ise o ürün ektirilip taban fiyatları da ekim öncesi açıklanacak, zarar eden çiftçinin zararı devlet tarafından karşılanacak. Köy okulları açılmasına ağırlık verilecek, kırsalda yaşamın kolaylaştırılması sağlanacak, tarım stratejik bir sektör olarak doğru ve zamanında desteklenerek cazip hala getirilecek.’’

DADAŞLARIN KALBİNİ ALTINOK KAZANIYOR... DADAŞLARIN KALBİNİ ALTINOK KAZANIYOR...

TARIM KESİMİNE MİLLİ GELİRDEN PAY.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarım kesimine getirilecek yenilikler konusunda da ilginç açıklamalarda bulundu ve şöyle devam etti: ‘’ bizim dönemimizde tarım kesimi öncelikle zarar etmeyeceğini bilecek, tarım Kanununun 21 maddesinde yer aldığı biçimi ile milli gelirin yüzde 1’i tarım kesimine verilecek. Destekler tarla sahibine değil kiralayana yani üretim yapan kişiye verilecek. Üretici girdi maliyetleri dengelenip gerektiğinde sübvanse edilecek. Kamucu bir yaklaşım la  köy ve çiftçi gerekli kamu yatırımları ve kuruluşları yeniden yapılandırılacak.’’

KOOPARATİFLER DÜZENLENECEK.

TBMM’ nin tarım uzmanı Milletvekili Ömer fethi Gürer göreve gelmeleri halinde durma noktasına gelen Kooperatifçiliği aktif hala getireceklerini de belirterek şöyle konuştu: ‘’ Kooperatifler yeniden düzenlenip üretim süreci ve sonrası satış aşamasına kadar çiftçi lehine destekleyici bir noktaya taşınacak. Üretilen ürün katma değerli ürüne dönüştürülüp israf ve zayi olması önlenip çiftçinin bu süreçten de fayda sağlanması yolu açılacak. ‘’

MODERN KÖYLER.

CHP Milletvekili Gürer, boşalan köyler içinde önemli projeleri uygulamaya koyacaklarını belirterek şunları söyledi: ‘’ modern köyler için uygulanacak model, Ecevit’in düşündüğü Köy-Kent projesi gibi projeler uygulanacak ancak, geçmiş hükümetler kırsalı desteklemeleri yerine kırsalı boşaltmaya yönelen siyasi iktidarlar nedeni ile gerekli değeri bulamadı. Köy göçleri kent sanayi için ucuz işçi kapısı olarak gelişen dünya düzeni kırsalın yaşamdaki önemini ortaya çıkardı ve en önemli buluşun dahi insan gıdaya erişmezse sıkıntı yarattığı fark edildi, yapay besinler ile umulan olmadı, kırsal giderek daha değer bulur noktaya evrildi, bu bağlamda kırsalda parçalı arazileri birleştirmeden sulama suyunu faydalı kullanmaya ve sosyal ihtiyaçları da karşılayacak yaşanabilir konuttan, eğitime her alanda yeni düzenlemelere yönelmek esas olacaktır, planlama ile kalkınma kırsal önemi göz önünde olacaktır.’’

MAZOT’ TA VERGİ KALKACAK.

Niğde Milletvekili Gürer önemli açıklamalarına devam ederek, Tarım kesimi için getirilecek teşviklerden de bahsederek şöyle devam etti: ‘’ Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ nun ifade ettiği gibi tarımda mazot vergisi tamamen kaldırılacak. Ucuz, gerekirse ücretsiz enerji ile tarım bu bağlamda sorunlardan arındırılacak. Güneş enerjisinden mutlaka yararlanılacaktır. Tarımın önemli girdisi olan mazot ve enerji için mutlaka düzenleme sağlanacaktır.’’

Editör: Haber Merkezi