Erkan, sunumda yaptığı konuşmada, enflasyonun kısa vadede belirgin bir yükseliş öngördüklerini paylaştığını hatırlatarak, "Ülkemizde enflasyon, eylül ayı itibarıyla yüzde 61,53'e çıkarak haziran ayı enflasyonuna kıyasla 23,3 puan artmıştır. Bu artışın 7,9 puanı hizmet grubundan gelirken, bunu 5,3 ve 4,8 puan ile sırasıyla temel mal ve gıda grupları takip etmiştir" diye konuştu.

Erkan, enflasyondaki artışta birçok unsurun ve söz konusu unsurların etkileşimlerinin rol oynadığını belirterek, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi ayarlamalarının son üç ayda öne çıkmasına karşın, bahse konu unsurların enflasyona önemli ölçüde yansıdığını değerlendirdiklerini dile getirdi.

Erkan, yurt içi talepteki güçlü seyrin ve hizmet fiyatlarında katılığın devam ettiğini kaydederek, "Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki tahmin aralığının (yüzde 58) üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir" diye konuştu.

Erkan, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verilerin, iç talebin güçlü seyrin devam ettiğini gösterdiğine dikkati çekerek, "Temmuz ayı itibarıyla, perakende satış hacim endeksi ve kartla yapılan harcamalar, tüketimdeki ivmenin sürdüğüne işaret etmiştir. Diğer taraftan, kartla yapılan harcamalar ağustos ayı itibarıyla daha yatay bir seyir izlemiştir" dedi.

Eğirdir Gölü’ne Acil Alarm: 2028’de İkiye Ayrılabilir! Eğirdir Gölü’ne Acil Alarm: 2028’de İkiye Ayrılabilir!

‘’Otomobil Satışları  Çeyreklik Bazda Yavaşladı’’

Erkan, otomobil ve beyaz eşya satışlarının söz konusu dönemde tarihsel ortalamalarının üzerinde seyrettiğini, otomobil satışlarının çeyreklik bazda yavaşlamaya başladığını, beyaz eşya sayışlarının ise yataylaştığını söyledi.

Arz ve talebin uyum içinde hareket etmesinin, fiyat istikrarına, fiyat istikrarının ise sürdürülebilir büyüme için önemli olduğuna vurgu yapan Erkan, "Parasal sıkılaştırma kararlarımızın, seçici kredi sıkılaştırması adımlarımızın da desteğiyle, iç talebi dengeleyeceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Erkan, "Döviz kurlarındaki oynaklık ile yüksek oranlara ulaşan geçişkenliğin enflasyonda artışa neden olduğunun altını çizen Erkan, "Kur gelişmelerinin enflasyona yansıması, maliyet, bilanço ve beklenti gibi farklı kanallar üzerinden gerçekleşmektedir. Geçişkenlik, talep koşullarının güçlü ve enflasyon beklentilerinin yüksek olduğu dönemlerde daha hızlı gerçekleşmektedir. Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz" dedi.

Erkan, "Hizmet kalemlerinde zaman bağlı fiyat güncelleme davranışının yaygın oluşunun, enflasyonun daha uzun süreye yayılmasına sebep olduğuna dikkati çeken Erkan, "Eğitim ve sağlık hizmetleri ile kira gibi, fiyatları yılın belirli dönemlerinde değişen kalemlerin atalet sergilediğini görüyoruz. Kiralardaki yükseliş eğilimi hizmet enflasyonundaki katılığı en çok etkileyen unsurlardan biri durumuna gelmiştir. Hizmet sektörünün geneline yayılan enflasyondaki ataletin kırılması, beklentilerin düzelerek yeniden çapalanmasına bağlıdır. Dezenflasyona geçiş döneminde, parasal sıkılaştırmanın öngörülebilirliği sağlamasını ve birikimli etkileriyle talebi dengelemesini bekliyoruz" dedi.

‘’KKM Bakiyesi 2023 Eylül Ayı İtibariyle 675,2 Milyar TL Seviyesine Geriledi’’

Erkan, "KKM bakiyesi 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla 675,2 milyar TL seviyesine gerilerken, rezervler aynı dönemde 212,6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu gelişme, KKM’den ve döviz mevduatlarından liraya geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve liraya arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir" dedi.

Erkan, KKM'den çıkışların hızlanması ve rezervlerin artmasının, enflasyon beklentilerinin iyileşmesine ve döviz kurunun istikrar kazanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

‘’Fiyat İstikrarı Devam Edecek’’

Erkan, konuşmasının sonunda, para politikasının enflasyon hedeflemesi çerçevesinde fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmaya devam edeceğini söyledi.

Erkan, "Para politikası, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde fiyat istikrarını sağlamaya odaklanmaya devam edecektir. Bu kapsamda, parasal sıkılaştırmanın devam edeceğini ve dezenflasyon sürecinin tesis edilmesine yönelik kararlı adımlar atacağımızı vurgulamak isterim" dedi.