(TDSYMB) Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 13 Temmuz 2021 günü için merkez birliği seçim kararı almıştı. Buna göre alınan seçim kararı çerçevesinde Merkez Birliği Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden gözlemci istemişti. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ise TDSYMB nin 28.06.2021 tarihli dilekçesine yanıt olarak seçim ertelensin dedi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Merkez Birliğinin gözlemci olarak istediği dilekçesine şu cevabı verdi.“13 Temmuz 2021 tarihinde yapılacağı bildirilen olağan genel kurul toplantısı mevzuatın açık hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu itibarla ilgi kayıtlı yazınız ile talep etmiş olduğunuz Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi yapılması uygun görülmemiş olup genel kurulunuzun yeni seçilecek delegeler ile yapılması hususunda;

Genetiği Değiştirilmiş Arı Üretildi! Genetiği Değiştirilmiş Arı Üretildi!

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” Dedi.