Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, sanayileşme ile birlikte son elli yıllık süreçte yapağı kullanımının azaldığını belirterek ‘’Günümüzde başta yapağı olmak üzere çeşitli doğal lifler yerini akrilik, naylon, polyester ve polipropilen gibi petrokimyasal liflere bırakmış ayrıca pamuk üretimi ve kullanımındaki ciddi artışlar yapağının pazarda rekabet şansını iyice azaltmıştır. Diğer taraftan sentetik liflerin kullanımının artmasının yanında giyim sektöründeki hızlı değişimler nedeniyle yapağı üretimi ve kullanımı önemli ölçüde gerilemiştir.

koyun içerik 45

Bu gerileme yapağı fiyatlarını olumsuz etkilemiş ve dolayısıyla da yetiştiricilerimizin yapağıdan elde ettiği kazancı önemli ölçüde azalmıştır. Yetiştiricilerimizin büyük bir bölümü işletmelerinde koyunlarını kırkmalarına rağmen kalite de düşük olunca satmakta sorun yaşamaktadırlar. Dolayısıyla kaliteli yapağı üretiminin artırılmasını yetiştiricilerimizin gelirlerinin artırılması bakımından önemsiyoruz “ dedi.

Hayvancılığa Yeni Destek Modeli Geliyor! Hayvancılığa Yeni Destek Modeli Geliyor!

Yapağı ve benzeri doğal hayvansal liflerin insan sağlığı açısından önemine vurgu yapan Çelik, “Kanser vakalarının çoğaldığı günümüzde sentetik lif kullanımı yerine yün, keçi kılı, tiftik gibi koyun ve keçilerden elde edilen doğal liflerin kullanımının yaygınlaştırılması insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Tarihi, insanlık kadar eski olan yün, tamamen doğal ve sağlıklı bir üründür. Çağlar boyunca insanlara gıda ve giysi sağlamak gibi olağanüstü iki önemli görevi yerine getiren koyunlardan elde edilen yün elyafının benzersiz doğal yapısı sayesinde insan sağlığına pek çok fayda sağladığı bilinen bir gerçektir. Geçmişten bugüne kuzu eti için kokuyor, o yüzden çocuklarımız tüketmiyor algısı yapıldığı gibi yün için de terletiyor, alerji yapıyor gibi maksatlı algılar kesinlikle doğru değildir. Dolayısıyla yapılan algılara aldanmadan doğal şifa kaynağı olan bu ürünleri kullanmak, kendimize yapacağımız en büyük iyiliklerden birisi olacaktır” dedi. 

Genel Başkan Çelik, ülkemizdeki koyun ırklarının genelde yapağı kalitelerinin düşük olduğunu belirterek “  Koyun ırklarımızdan merinos ve melezlerini hariç tutarsak birçoğundan elde edilen yapağıların kalitelerinin düşük olması nedeniyle tekstil sanayinin ihtiyacı olan ince ve uzun kalitede yapağıyı karşılayacak nitelikte değildir. Dolayısıyla yapağı yönlü koyun yetiştiriciliğindeki damızlık seçimlerinde yapağı inceliği başta olmak üzere çeşitli kalite parametrelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Öncelikle yapağıda kalite gözetilerek üretim artırılmalı ve tekstil sanayinde aranılan bir ürün haline getirilmelidir. Ayrıca çok iyi bir yalıtım malzemesi olması yönüyle de tekstilde kullanılamayacak düzeyde olan düşük kaliteli yapağı elyaflarının inşaat sektöründe özellikle de çatı veya boru izolasyonunda kullanımı mutlaka değerlendirilmesi gereken bir durumdur” dedi.

Yapağı kalitesini artıracak ıslah çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Çelik “  Tekstil sanayinde kaliteli yapağı ihtiyacının karşılanması için özellikle yerli koyun ırklarımızda bakım şartlarının iyileştirilmesinin yanısıra lif inceliği, lüle uzunluğu, mukavemet, elastikiyet ve randıman gibi yapağıdaki verim ve kalite özellikleri yönünden ıslah çalışmalarının yapılmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla Marmara, İç Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde kalitesi 60 sortimanın üzerinde ince yapağı geliştirmeye yönelik merinos yetiştiriciliği teşvik edilip geliştirilmelidir. Söz konusu bölgelerde yapağı kalitesini ve inceliğini artırmaya yönelik ıslah programlarının uygulanması yanında saf yetiştirme ve seleksiyonla merinos ırkının verim ve kaliteleri artırılmalıdır. Uygulanacak olan ıslah programı uzun soluklu bir faaliyet olacağından çalışmalar biran evvel başlatılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi