Ekim ayında enflasyona en fazla katkı sağlayan alt sektörler, yıllık bazda temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları (yüzde 94,85), diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri (yüzde 92,48), içecekler (yüzde 74,80) oldu. Aylık bazda ise ham petrol ve doğal gaz (yüzde 6,48), basım ve kayıt hizmetleri (yüzde 5,89), su ve suyun arıtılması ve dağıtılması (yüzde 5,46) en fazla artış gösteren alt sektörler oldu.

Ekim ayında imalat endeksi yıllık yüzde 53,74, aylık yüzde 2,32 arttı. Ana sanayi gruplarında yıllık bazda ara malında yüzde 45,58, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,37, dayanıksız tüketim malında yüzde 67,47, enerjide yüzde 12,91 ve sermaye malında yüzde 65,19 artış gerçekleşti. Aylık bazda ise ara malında yüzde 2,22, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,93, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,99, enerjide yüzde 2,86 ve sermaye malında yüzde 2,70 artış oldu.

Türkşeker Fabrikalarına Sürekli İşçi Alınacak! Türkşeker Fabrikalarına Sürekli İşçi Alınacak!

Ekim ayında enflasyonda artışa neden olan faktörler arasında, küresel enerji fiyatlarındaki artış, döviz kurlarındaki yükseliş ve artan talep gösteriliyor.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer almıştı.