TVHB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, yaptığı açıklamada, 1935 yılında Cenevre'de imzalanan ve Türkiye'nin de taraf olduğu "Cenevre Sözleşmesi’ne’’ göre veteriner hekimliği hizmetlerinin, merkezde Bakanlığa doğrudan bağlı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, taşrada ise veteriner işleri il/ilçe müdürlükleri, laboratuvarlar, araştırma enstitüleri, haralar vb. şeklinde teşkilatlandırıldığını hatırlattı.

Halkın Cebi İle Oynayanlara Milyonluk Darbe! Halkın Cebi İle Oynayanlara Milyonluk Darbe!

Arslan, 1984 yılında yürürlüğe konulan 212 Sayılı KHK ile Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortadan kaldırıldığını belirterek, "Bu tarihten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı içinde özerk, dinamik bir yapı olan veteriner hekim teşkilatlanması yok sayılmış, veteriner hekimler taşra teşkilatında diğer birimlerle birlikte görevlendirilmiştir. Bu durum, veteriner hekimliğinin etkinliğini ve verimliliğini olumsuz etkilemiştir." dedi.

Arslan, veteriner hekimlerinin, hayvan sağlığının korunması ve refahının geliştirilmesi, global açlığa karşı savaş, zoonoz hastalıkların önlenmesi, gıda kalitesi ve güvenliğinin sağlanması, çevre ve biyoçeşitliliğin korunması, hayvancılığın geliştirilmesi alanında yaptıkları çalışmalarla bir ülkenin en yaşamsal alanlarında görev yaptığını vurguladı.

Arslan, "Ülkemizde yeniden hayvansal üretimin arttırılması, hayvan varlığı açısından kendine yetebilen bir düzeye gelmesi, hayvan ve toplum sağılığı ile yeterli ve güvenilir gıda için gerekli adımların gecikmeden atılması gerekmektedir. Bu amaç için; veteriner hekimlik hizmetleri 3243 sayılı kanunla kabul edilen Cenevre sözleşmesine uygun şekilde yeniden yapılandırılmalıdır." diye konuştu.

Arslan, bu talebi içeren dilekçeyi Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve 56 Veteriner Hekim Odası mesleki derneklerimiz, vakıflarımız ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Makamı'na sunacaklarını sözlerine ekledi.