Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin desteklenmesi hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hububat Alım Fiyatları ve Fark Ödemesi Destekleri Belli Oldu! Hububat Alım Fiyatları ve Fark Ödemesi Destekleri Belli Oldu!

Tebliğ’e göre, ”Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı kararı” doğrultusunda düzenlendi.

İlgili Karar ile uzman eller projelerinde 100 bin liralık hibe tutarı 250 bin liraya çıkarılırken Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları arasındaki Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezunlar da proje kapsamına alınmıştı.

Tebliğ ile projesini hibe sözleşmesi imzaladığı tarihten itibaren 60 gün içinde tamamlayamayan hak sahibine ek süre verilebilme imkanı tanınırken proje alt konularında değişiklikler yapıldı. İllerin Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında olup olmadıkları da bütçe katsayı hesabına dahil edildi. Proje değerlendirmelerinin sadece sistem üzerinden yapılmasına ilişkin düzenleme gerçekleşti.

resized_39c72-27123072usdaaslivestockproducersexpandtheybuyratherthangrowfeed

Kırsal Mahallelere De Başvuru İmkanı

Tebliğe göre, "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile normalde kırsal alan ve nüfusu 20 binden az olmasına rağmen büyükşehir sınırlarında kırsal alan özelliğini yitiren yerlerin destekleme kapsamı dışında kalmasını ve büyükşehir belediyesi sınırlarındaki kırsal yerleşim yerlerinde proje uygulamak isteyen kişilerin de müracaat edebilmelerini sağlamak amacıyla "kırsal mahalle" kavramı eklendi.

Editör: Haber Merkezi