Tarım ve Orman Bakanlığı Şap hastalığı konusunda seferberlik ilan etti.

Büyükbaş hayvanlarda  ağır seyretmekte ve verim kayıplarına neden olan şap hastalığı ile ilglil Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıda hastalığın yayılmasını engellemek ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek esas alındı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil imzalı  Şap ile mücadele talimatı 81 İle gönderildi.   81 İle gönderilen yazıda şu başlıklara yer verildi;

A)     2023 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyasına aksatılmadan devam edilmesi

Büyükşehir’den 5 Yılda 52 Bin Üreticiye Destek! Büyükşehir’den 5 Yılda 52 Bin Üreticiye Destek!

B)      İl/ilçe müdürlüklerine gelen ihbarların zaman kaybetmeden değerlendirilmesi, ulaşım ve araç görevlendirme planın yapılması, ihbar yerine hızlı ulaşım için gerekli tedbirlerin alınması, alınan numunelerin hızlı bir şekilde Şap Enstitüsü Müdürlüğüne ulaştırılması.

C)      İl hayvan sağlık zabıtası komisyon kararı alınarak; kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvanların hareketlerinin (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince durdurulması ve konunun ilgililere duyurulması

D)     Trakya’nın aşılı arilik statüsünü korumak amacıyla 2020/07 no’lu Genelge’de yer alan tedbirlerin hassasiyetle uygulanması

E)      Kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılacak sevklerden önce muayene ve dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle yapılması ve biyogüvenlik tedbirlerine azami özen gösterilmesi,

F)      İlgili birimlere koordinasyon sağlanarak, yol kontrollerine aksatılmadan devam edilmesi hususlarında.

Editör: Haber Merkezi