Tarımsal üretimde kaliteyi artırmak adına 2023 yılında sertifikalı hububat tohum üretimini 140 bin tondan 223 bin tona, sertifikalı yem bitkileri tohumluğu üretimini 3 bin 700 tona çıkarılmasını Tarım ve Orman Bakanlığı ve TİGEM tarafından hedefleniyor.

Türkiye ve Azerbaycan Tarımda Güçlerini Birleştiriyor! Türkiye ve Azerbaycan Tarımda Güçlerini Birleştiriyor!

TİGEM’in son yıllarda sertifikalı hububat tohumu dağıtımındaki payı yüzde 25’ken ülkede 2022 yılında 6,6 milyon hektar buğday, 3,2 milyon hektar arpa ekilişi yapıldı. Kullanılan buğday tohumunun yüzde 30’unu sertifikalı tohum oluştururken bunun ise yüzde 24’ü TİGEM tarafından üretildi.

TİGEM’in ana faaliyet alanlarından olan sertifikalı hububat tohumu üretimi 2002 yılında 76 bin tonken, 2022 yılında yüzde 84 artışla 140 bin tona çıktı.