Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi, kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, daha hijyenik şartlarda üretim yapılarak kaliteli ürün elde edilmesi, daha iyi gen kaynağına sahip sürü elde edilmesi amacıyla aile işletmelerinin projelerini destekliyor.

İl tarım ve orman müdürlükleri vasıtasıyla gelen projeler HAYGEM tarafından değerlendiriliyor. Bu kapsamda Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, İzmir, Çanakkale, Edirne, Uşak, Samsun, Kastamonu, Afyonkarahisar, Ağrı ve Erzincan illerinden 14 yöresel proje değerlendirilerek toplam 6 milyon 225 bin TL’lik hibe desteği sağlanması uygun bulundu.

SÜT HİJYENİ PROJELERİ

İllerden gelen yeni taleplerle ilgili değerlendirmeler sürerken süt hijyeni konusunda 7 projeye hibe verildi. Bu projeler şöyle sıralanıyor:

1- Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘ Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi ’’ bütçesine 386.370,00 TL,

2- Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘Süt Sağım Hijyeni Projesi ’’ bütçesine 300.000,00 TL,

3- Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘ Küçük Aile İşletmelerinde Sağım Hijyeni Eğitimi Projesi ’’ bütçesine 494.000,00 TL,

4- İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘ Süt Sığırı İşletmelerinde Süt ve Sağım Hijyeninin Arttırılması Projesi ’’ bütçesine 428.000,00 TL,

445 Milyon TL’lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri Hesaplara Aktarılıyor! 445 Milyon TL’lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri Hesaplara Aktarılıyor!

5- Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘ Çanakkale İlinde Süt Hijyeni ve Meme Sağlığı Projesi ’’ bütçesine 450.000,00 TL,

6- Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘ Süt ve Sağım Hijyeni Projesi ’’ bütçesine 143.845,00 TL,

7- Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘ Mandalarda Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi ’’ bütçesine 229.528,00 TL destek verildi.

Yetiştiricilere çiftlik koşulları, sağım sırasında personelin hijyeni, memenin sağım öncesi ve sonrası temizliği, bakımı, sağım makinelerinin temizlik ve dezenfeksiyonu; sağılmış sütün süt toplama merkezlerine derhal ulaştırılması, süt toplama merkezlerinin sütü uygun sıcaklıkta muhafaza etmeleri ve sütün uygun nakil araçlarıyla süt işletmelerine ulaştırılması gibi çiğ sütün kalitesini etkileyen faktörlerdir ile ilgili konularda eğitimler verilecek. Böylece üretilen sütlerin kalitesi artırılarak süt ürünleri sanayine kaliteli hammadde sağlama amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından verilen hibe kapsamında temin edilen sağım hijyeni kitleri, süt sığırı/manda yetiştiricilerine dağıtılacak. Bu sayede hayvanların meme sağlığı korunacak, kalite kriterlerini sağlayan çiğ süt elde edilmesi sağlanacak.

DİĞER PROJELER

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe desteği sağlanan diğer projeler ise şunlar:

1-Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘ Yaşasın Buzağılar Gülsün Yüzler Projesi”ne 320 bin TL.: Proje kapsamında yetiştiricilerin buzağı ölümlerini büyük ölçüde önleyen kolostrum (ağız sütü) konusunda bilinçlendirilmeleri amaçlanıyor. Yine projeyle uygun şartlarda saklanan kolostrumlar, besin madde kaybı olmadan toz haline getirilecek. Bu sayede kolostrumun raf ömrü uzayıp, lojistik sorunu ortadan kalkacak ve tüm bölgeye toz kolostrum dağıtımı hizmeti verilecek. Proje sonucunda 500 paket kolostrum tozu üretim kapasitesine ulaşılacak. Bu ürünlerin kullanılması ile buzağı ölümlerinin büyük ölçüde önüne geçilmesi sağlanacak.

2- Samsun Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘Bafra Sarpın Köyü Arı Yetiştiricilerinin Kalkındırılması Projesi’’ne 400 bin TL: Proje ile arı yetiştiricilerin teknik arıcılık ve arı sağlığı konularında eğitilerek çalıştıkları ırk hakkında bilgi edinmesini, yetiştirici talebine ve bölgeye uygun saf Kafkas bal arısı ya da melezlerinin elde edilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında dağıtılacak arıcılık malzemeleri ile işletmelerin kapasiteleri artırılacak. Böylece arıcılığın bölgede daha fazla gelişmesini sağlayarak yöre ekonomisine katkıda bulunulacak.

3- Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘Kastamonu Arıcılarının Ana Arı İhtiyacının İşletmede Üretilmesi Projesi ’’ne 564 bin 622 TL: Bölgede nitelikli damızlık ana arı sorununun çözülmesi için bölgesel koşullara uygun materyalin üretilmesi ve bunu da işletmede gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Proje ile arıcılık işletmelerine ana arı üretimine yönelik ekipmanlar temin edilerek projenin sonunda işletmelerin ihtiyacı olan döllenmiş ana arının üretimi ve sürdürülebilirliği sağlanacak. Böylece dışarıdan tedarik edilen ana arılardan kaynaklanan sorunlarında önüne geçilecek.

4- Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘Anadolu Merinosunun Yaygınlaştırılması Projesi’’ne 825 bin TL: Bölgede küçükbaş hayvancılık yapan 100 yetiştiriciye Anadolu Merinos ırkı fertil koç verilerek işletmelerin kaliteli damızlık ihtiyacı karşılanacak. Böylece doğacak olan kuzularda et verim ve kalitesinin artırılmasıyla, işletmelerin karlılığı ve sürdürülebilirliği sağlanacak.

5- Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘Damızlık Büyükbaş Hayvanlarda Verimliliği Arttırma (Kızgınlık Tespiti) Projesi’’ne 640 bin TL: Proje ile işletmelere düve ve ineklerde kızgınlığı yakalamaya yönelik hazırlanmış 1 okuyucu ve bu okuyucuya tanımlanabilen aktivitemetre/pedometre dağıtımı yapılacak. Böylece damızlık dişi sığırların (düve ve inek) kızgınlık tespitinin doğru ve zamanında yapılmasıyla zamanında tohumlama gerçekleştirilecek. Ayrıca geç tohumlamadan doğan süt kaybı önlenecek, her yıl 1 buzağının elde edilmesi sağlanacak. İşletme sahibi veya yetkilisi, aktivitemetre/pedometre takılı her hayvanı cep telefonlardan 7/24 takip ederek gerekli müdahaleleri zamanında yapabilecek.

6- Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘ Arılar Yaşasın Hayat Yeşersin Projesi ’’ne 684 bin TL: Bölgede arıcılık yapan yetiştiricilere arıcı seti dağıtımı gerçekleştirilerek, işletmelerde kapasite artışı ve modernizasyon sağlanacak. Bölgede kaliteli bal ve arıcılık ürünleri üretiminin artırılması sağlanarak yetiştiricilerin verimli ve sürdürülebilir üretim yapmaları teşvik edilecek.

7-Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ‘‘Damızlık Büyükbaş Hayvancılık Mastitis Tespit Projesi’’ne 360 bin TL: Proje kapsamında seyyar veya sabit makinelerle süt sağımı yapılan işletmelere, sağım hortumuna monte edilebilen, içerisinden süt geçerken hayvanların memesinde oluşmuş mastitis hastalığını subklinik haldeyken tespit edebilen “mastitis tespit cihazları” temini yapılacak.

Proje ile damızlık dişi sığırların memelerinde oluşan mastitisin klinik hale gelmeden doğru ve zamanında tespit edilmesi, meme sağlığının korunması, laktasyon dönemine kesintisiz süt sağımının gerçekleşmesi, yetiştiricinin süt gelir kaybı yaşamaması ile işletme giderinin azaltılması amaçlanıyor.

Editör: Haber Merkezi