Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50 desteklenmesi kararı alındı.

Bu karar kapsamında 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan sulama birlikleri ile 24/411969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan sulama kooperatifleri tarafından işletilen sulama sahalarında üretim yapan çiftçilerin 2023 yılında su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin artırılması ile bu kapsamda gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlandı.

Sulama birlikleri tarafından kendi usul ve esaslarına göre belirlenen su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'si öncelikle su kullanıcısı üretici tarafından ilgili sulama birliğine ödenecek. Su kullanım hizmet bedelinin geriye kalan yüzde 50'si ise Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili bütçesinden üreticiler adına sulama birliklerine aktarılacak.

Destek uygulaması, 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayacak ve 31 Aralık 2023'te sonra erecek.

Bu destekten yararlanacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması şartı aranacak.

Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50 desteklenmesi kararı alındı.

30 Milyon TL’lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri Hesaplara Aktarılıyor! 30 Milyon TL’lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri Hesaplara Aktarılıyor!

Editör: Haber Merkezi