Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu kanunun eklenen geçici 98. madde uyarınca, bir defaya mahsus olmak üzere 5.000,00 TL ödeme yapılacağının belirtildiğini ancak aynı düzenleme ile emekli maaşı alan ve çiftçilikle uğraşmaya devam edenlerin bu ödeme hakkını kaybedeceğini vurguladı.

Akça, ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin yaklaşık yüzde 75'inin emekli olduğunu belirterek, bu çiftçilerin ikramiyeden yararlanamayacak olmasının büyük bir mağduriyet yaratacağını söyledi.

Bilindiği gibi, 02 Kasım 2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 98 inci madde ile 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara bir defaya mahsus olmak üzere 5.000,00 TL ödeme yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak aynı düzenleme ile emekli maaşı bağlananlardan her hangi bir işyerinde veya kendi nam ve hesabına (çiftçiler) çalışmaya devam edenlerin bu ödemeden yararlanamayacağı da hükme bağlanmıştır.

Akça, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, ÇKS'li emekli çiftçilere yönelik alınan kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Merkez Bankası Tarihi Zararı Açıkladı! Merkez Bankası Tarihi Zararı Açıkladı!

Akça'nın açıklaması şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanım;

Tarımla uğraşan Türk çiftçisinin %75 emekli yaşını doldurmuş ve bir vesileyle emekliliğe hak kazanmış vatandaşlarımızdır. Dolayısıyla ÇKS (Çiftçi kayıt sistemi)'ye kayıtlı çiftçilerimizinde %75'i emeklidir ve yapılacak olan 5 bin tl'lik ikramiyeden yararlanamayacaktır. ÇKS(Çiftçi kayıt sistemi) ye kayıtlı emekli çiftçilerimiz alınan bu kararla bir mağduriyet yaşayacaklardır. Vereceğiniz bir talimat ile alınan bu karar tekrar revize edilmeli ve emekli çiftçimizin mağduriyeti giderilmelidir.