Karbon dioksit emisyonlarını azaltarak küresel ısınmayla mücadele etmeyi hedefleyen uluslararası iklim değişikliği anlaşması olan Paris Anlaşması küresel ortama sıcaklık artışının endüstri öncesi döneme kıyasla 2 santigrat derece ile sınırlandırılması ve 1,5 santigrat derecenin altında kalması için çalışılacak.

Katil Arılara Karşı Biyolojik Müdahale! Katil Arılara Karşı Biyolojik Müdahale!

Her yıl yaklaşık 15 milyar ton karbon dioksitin atmosfere salınmasına neden olmakta.

Bu emisyonlarının yüzde 40’nın kömür kaynaklı olması sebebiyle ve kömür kullanımının kademeli olarak azaltılması iklim adına çok önemli.

Karbon dioksit bir kez atmosfere karıştığında, yüzyıllar boyunca havada kalabiliyor. Güneşten gelen ısıyı hapsederek dünya genelinde iklimi etkiliyor.

Karbon dioksit bir kez atmosfere karıştığında yüzyıllar boyunca havada kalabilmekte. Güneşten gelen ısıları hapsederek dünya genelinde iklimi etkiliyor veya değiştiriyor.