Sivas İl ve Tarım Orman Müdürlüğü, ülkede özellikle buğdayın en önemli hastalıklarından biri olan pas hastalığının Sivas ilinde, çiftçiler tarafından kınacık olarak bilinen sarı pas olduğunun altını çizdi.

Konuya ilişkin Sivas İl ve Tarım Orman Müdürlüğünün resmi sayfasında yapılan açıklama şu şekilde:

‘’Sarı pas hastalığı, ilkbaharla birlikte buğday, arpa, çavdar gibi hububatlarda görülür. Yaprakların üst yüzeylerinde dikiş izini andıran sarı renkli püstüllerle kendini belli eden bu hastalık, rüzgarın etkisiyle yayılıp çevredeki sağlıklı bitkileri de etkisi altına alır. Hastalığın şiddetli olduğu yıllarda sporlar başakların kavuz ve kılçıkları üzerinde de görülebilir.  Bunun sonucunda hem verim kaybı,  hem de zayıf daneler görülür ve kalite düşer. İlkbaharda % 90 nem ve 15-20 °C sıcaklık hastalığın gelişimi için uygun ortamdır.

Buğday pas hastalıkları ile mücadelede çiftçilerimiz öncelikle kültürel önlem olarak sık ekim yapmamalıdır. Yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalı ve tarlaya gereğinden fazla azotlu gübre verilmemelidir. Pas hastalıklarına karşı dayanıklı buğday çeşitleri kullanmalıdır.

Türk Tarımı Teknoloji İle Birleşiyor! Türk Tarımı Teknoloji İle Birleşiyor!

Sarı pas hastalığına karşı kimyasal mücadele de büyük önem taşımaktadır. Kimyasal mücadele, ilk pas püsküllerinin görülmeye başlayıp, bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlaması şeklinde önerilmektedir. İlk ilaçlamadan sonra hastalığın seyrini dikkatle izlemek gerekir. Pas oluşumunun devam etmesi durumunda yapılacak ikinci bir ilaçlama çoğunlukla sorunu çözmektedir. Ancak iklim koşulları bazen ikinci ilaçlamaya rağmen hastalığın devam etmesine neden olmaktadır. Nem ve sıcaklığın sarı pas lehine olduğu ve hastalığın bir salgına dönüşme ihtimalinin görüldüğü durumlarda üçüncü bir ilaçlama da zorunlu hale gelebilir. Ancak hasat tarihine en geç 1 ay kala, bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.

Sarı pasa karşı ilaçlama; yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile kaplanacak şekilde yapılmalıdır. Çiftçilerimiz bu günlerde ürün kayıplarını engellemek için, zaman geçirmeden gerekli kontrolleri yaparak mücadeleye başlamaları gerekmektedir.’’