Türkiye nüfusunun gün geçtikçe çoğalması ve arz azalırken talebin artıyor olması fiyatlarda yükselmeye neden oluyor.  ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan’ın yaptığı açıklamaya göre 2017'de yıllık kişi başı kırmızı et tüketimi 14 kilo iken bu rakamın 2022'de 7 kiloya kadar düştüğünü belirtti.

Tarım Kredi’den Et Fiyatlarını Düşürecek Girişim! Tarım Kredi’den Et Fiyatlarını Düşürecek Girişim!

Türkiye, et sever bir ülke olmasına rağmen vatandaşlar için et tüketimi lükse dönüştü.  Fiyatlarda ki yükselişin bir diğer önemli nedeni de son yıllarda hayvancılığın azalarak dışa bağımlı hale gelmemiz.

Hayvancılığın azalmasına etki eden faktörlerin ise hayvancılığa olan ilginin azalması, elverişsiz arazi yapısı ve değişen iklim şartlarından kaynaklı yağmur yağmaması olarak gösteriliyor.

Tüm bu sebepler et fiyatlarının oldukça pahalı olmasına neden oluyor. Yıl geçtikçe artan dışa bağımlılığı azaltmak için gerekli teşvik çalışmalarının ve yatırımların artması gerekiyor. Bunun yanında yem üretiminde mazot ve gübre yardımının çoğalması gerekiyor.