Proje kapsamında, yaklaşık 50 bin dekarlık alanda çevreye duyarlı ekolojik tarım yöntemleriyle sağlıklı gıda üretimi için üretici kapasitelerinin arttırılması ve gıda ihtiyaçlarının güvenli bir şekilde temin edilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Ayrıca, Bolu'da agroekolojik üretim modeliyle çevreye duyarlı örnek bir üretim modeli inşa edilerek deneyimlerin Orta Asya ülkeleri ile de paylaşılabileceği vurgulanıyor.

Saha ziyaretlerinde ise demonstrasyon yapılacak alanlar noktasal olarak belirlenirken, toprak analiz sonuçlarına göre ekimi yapılacak uygun bitki türleri ve çeşitler için değerlendirmeler yapıldı. Proje kapsamında kurulacak demonstrasyonlar ve ekimi yapılacak ürün ve çeşitler Eylül ayında Prof. Dr. Erhan Akça önderliğindeki FAO ekibi ve bakanlık uzmanlarından oluşan heyetin verdiği, toprak örneklerinin alınmasıyla ilgili uygulamalı eğitimler sonucu alınan toprak örnekleri analizlerinin sonuçları doğrultusunda belirlendi.

Bolu'da sürdürülebilir tarım prensiplerinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen proje, ekosistem odaklı gıda üretim modelinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışacak. Projeyle küçük ölçekli tarımsal işletmelerin güçlendirilmesi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik ekolojik tarımsal üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve yerel tarımsal ürünlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Hangi Şehir Hastanesi İçin Yine Tarım Arazisi Feda Edilecek? Hangi Şehir Hastanesi İçin Yine Tarım Arazisi Feda Edilecek?

Proje ile Türkiye'de entegre ve kapsamlı bir agroekolojik yönetim stratejisi geliştirmenin ve tarımsal ekosistemlerin daha sürdürülebilir ve verimli yönetimi için çevre, doğa, iklim değişikliği ve tarım uygulamaları arasındaki etkileşimleri dikkate alarak bütünleşik bir yaklaşımın hayata geçirilmesinin önünü açmak hedefleniyor.