RÖPORTAJ 

1.      “2024 yılı Kariyer Günleri” etkinliğinizi başarıyla tamamladınız; gerek özel sektörden gerek kamu kesiminden oldukça önemli paydaş kurumları ağırladınız. Fakültenize sektörün de oldukça yoğun bir ilgi gösterdiğiniz gözlemliyoruz. Kuruluşu çok yeni olan bir fakültenin kurucu dekanı olarak siz bu başarıyı nasıl yorumluyorsunuz? Söz konusu aşamalara nasıl gelindi?

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 26 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz altında 2016-2017 eğitim-öğretim yılından beri öğrenci kabul eden Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, 2017-2918 yılından beri öğrenci alan Aktüerya Bilimleri Bölümü, daha sonra kurulan Lojistik Yönetimi Bölümü ve son olarak kurduğumuz Dijital Oyun Tasarımı Bölümleri mevcuttur. Lojistik Yönetimi ve Dijital Oyun Tasarımı Bölümlerimizin yapılandırma ve öğrenci alımına yönelik çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Biz, gençlere hızlı ve analitik çözümler üretebilme, alanında öncü, teorik ve uygulamalı eğitim ile mesleki bilgi ve beceri geliştirme ve iş başında eğitim olanağı sunmak için çabalayan bir fakülteyiz. Bu vizyon çerçevesinde hareket eden eğitim öğretim kadromuzla gerek özel sektör gerekse kamu sektöründen paydaş olabilecek kurum ve kuruluşlarla gerek eğitim protokolleri gerekse ürettiğimiz teknik raporlar vesilesiyle yakın ilişkileri içerisinde olmayı sürdürmeye çalışıyoruz. Nitekim yakın zamanda Azerbaycan ve Rusya Federasyonu ile Ortak Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Lisans Programı açma çalışmalarını da sürdürüyoruz.

Foto 3 A Ü

 ''2024 yılı Kariyer Günleri” etkinliğimizi başarıyla tamamladık ve hem özel sektörden hem de kamu kesiminden oldukça önemli paydaş kurumları ağırladık. Fakültemize gösterilen yoğun ilgiyi gözlemlemek, fakültenin kurucu dekanı olarak benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarıyı birkaç temel faktörün bir araya gelmesiyle yorumluyorum. Fakültemizin kuruluş aşamasında, sektörel ihtiyaçları ve akademik standartları dikkate alarak kapsamlı bir vizyon belirledik. Bu vizyon doğrultusunda, eğitim programlarımızı ve etkinliklerimizi planlıyoruz. Hedefimiz, öğrencilerimizin sektördeki değişim ve yeniliklere hızlı adapte olabilecek bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamaktır. Kuruluşumuzdan itibaren sektörle güçlü ilişkiler kurmaya önem verdik. Bu doğrultuda hem özel sektör hem de kamu kesimi ile işbirlikleri geliştiriyoruz. Sektör temsilcileriyle düzenli toplantılar yaparak, onların beklenti ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz ve bu geri bildirimleri programlarımıza entegre ediyoruz. Fakültemizi, alanında uzman ve sektörel deneyime sahip akademisyenlerle güçlendirdik. Akademik kadromuz, öğrencilerimize teorik bilgi ile birlikte pratik deneyim kazandırma konusunda büyük çaba sarf etmektedir. Bu yaklaşım, sektördeki paydaşlarımızın güvenini kazanmamızda önemli bir rol oynuyor. Eğitim programlarımızda yenilikçi ve öğrenci odaklı yaklaşımlar benimsiyoruz. Proje tabanlı öğrenme, staj imkânları, uygulamalı dersler ve sektörle doğrudan temas kuran etkinliklerle öğrencilerimizin sektöre hazır bir şekilde mezun olmalarını sağlamaktayız. Fakültemizin hedeflerini ve başarılarını etkin bir şekilde tanıttık ve tanıtmaya devam ediyoruz. Hem öğrencilerimize hem de sektörel paydaşlarımıza yönelik düzenli bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu sayede, fakültemizin misyonu ve vizyonu geniş kitlelere ulaştı. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sektörde elde ettiği başarılar, fakültemizin itibarını artırdı. Kariyer günleri etkinliklerinde sektörle kurulan bağlar ve öğrencilerimizin bu bağlardan elde ettiği fırsatlar, fakültemize olan ilgiyi daha da artırdı. Fakültemizi ve programlarımızı sürekli olarak değerlendirdik ve iyileştirmeler yaptık. Sektörden gelen geri bildirimler doğrultusunda programlarımızı güncellemekteyiz ve yeni projeler geliştirmekteyiz. Bu proaktif yaklaşım, fakültemizin dinamizmini korumasına ve sektördeki gelişmelere hızlı tepki verebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu aşamalara gelmemizdeki temel faktörler arasında vizyoner liderlik, sektörel işbirlikleri, nitelikli akademik kadro, yenilikçi eğitim yaklaşımları, etkin iletişim ve sürekli iyileştirme bulunmaktadır. Bu başarı, fakültemizin hem akademik hem de sektörel anlamda doğru yolda olduğunu göstermektedir ve gelecekte daha büyük başarılara imza atmamız için bize ilham vermektedir.

Benzin ve Motorine İndirim Geldi! Benzin ve Motorine İndirim Geldi!

2.      Kariyer günleri etkinliğinin öğrencilere sağladığı temel faydalar hakkında görüşleriniz nelerdir?

Öncelikle “2024 yılı Kariyer Günü” etkinliğimiz; ilk mezunlarını 2020 yılında veren Fakültemizde yüz yüze yapabildiğimiz 3. Kariyer günü etkinliğimizdir. Müstakbel mezunlarımızın sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelmesinin karşılıklı fayda sağlayacağına inanıyoruz. Öğrencilerimiz bu sayede sektördeki gelişmeleri takip edebiliyor ve çeşitli alanlarda uzman kişilerle ağ kurma fırsatına sahip oluyorlar. Düzenlemekte olduğumuz Kariyer Günleri Etkinliklerinin, onların profesyonel gelişimlerini ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından son derece önemli olduğunuz düşünmekteyiz. Kariyer günleri, öğrencilere sektörle ilgili en güncel bilgiler ve trendler hakkında doğrudan bilgi edinme fırsatı sunmaktadır. Sektörün önde gelen temsilcilerinin yaptığı sunumlar ve konuşmalar sayesinde, öğrenciler sektördeki yenilikler, fırsatlar ve zorluklar hakkında bilgi edinmektedirler. Ayrıca, öğrencilerin sektörün önde gelen profesyonelleriyle tanışmalarına ve bağlantı kurmalarına olanak tanımaktadır. Burada kurulan bu ağlar, gelecekte iş ve staj fırsatları için önemli bir kaynaktır. Kariyer günleri, öğrencilerin farklı şirketler ve sektörler hakkında bilgi edinmelerini ve çeşitli iş ve staj imkânlarını keşfetmelerini sağlamaktadır. Etkinliklerde açılan stantlar ve yapılan tanıtımlar, öğrencilere çeşitli kariyer seçenekleri sunmakta ve onların ilgi alanlarına uygun fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Etkinlikler sırasında yapılan seminerler, paneller ve mülakat simülasyonları öğrencilere özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve iş başvurusu süreçleri hakkında pratik bilgiler sağlamaktadır. Bu eğitimler, öğrencilerin iş başvurularında daha başarılı olmalarına ve profesyonel sunum becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Nitekim, Kariyer Günleri kapsamında sektörün önde gelen firmalarının fakültemizin dördüncü sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdiği mülakat simülasyonları sonucunda, öğrencilerimiz bu firmalara yerleştirilme fırsatı da bulabilmektedir. Kariyer günlerinde paylaşılan başarı hikayeleri ve sektör liderlerinin deneyimleri, öğrencilere ilham vermekte ve onların kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Bu tür hikayeler, öğrencilerin kendi potansiyellerini fark etmelerini ve hedeflerine ulaşmak için motivasyon kazanmalarını sağlamaktadır.

A.ü Foto 2

3.      Kariyer günleri de öğrencilerin en çok hangi konularda bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

Kariyer günlerinde öğrencilerin bilgilendirilmesi gereken konular, onların profesyonel gelişimlerini desteklemek ve iş dünyasına hazırlanmalarına yardımcı olmak için oldukça önemlidir. Öğrenciler sektörle ilgili en son gelişmeler, yenilikler ve trendler hakkında bilgilendirilmelidir. Sektördeki pazar dinamikleri, talep ve arz dengeleri, rekabet koşulları gibi konular hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Kazandırılmaya çalışılan temel yetkinlik öğrencilerin kendi kariyer planlamalarını yapabilmeleridir. Bu açıdan, öğrenciler, kendi alanlarında izleyebilecekleri farklı kariyer yolları hakkında bilgilendirilmelidir. Kariyer hedeflerinin nasıl belirleneceği ve bu hedeflere ulaşmak için hangi adımların atılması gerektiği konusunda yönlendirilmelidirler. Kariyer fırsatları noktasında sürdürülebilir insan kaynakları yaklaşımıyla CV hazırlama teknikleri, kariyer geliştirme, iş görüşmesinde dikkat edilecek hususlar ve iş görüşmesinde önemli noktalar, yurtdışında kariyer ve eğitim olanakları, Fakültemiz mezunlarının deneyimlerin paylaşılmasını önemsiyoruz. Mülakatlarda nasıl başarılı olunur, sıkça sorulan sorular ve etkili cevaplar, beden dili kullanımı gibi konularda eğitim verilmelidir. Fakülte olarak Kariyer Günü etkinliklerinde düzenlediğimiz mülakat simülasyonlarının hedefi de mezun adaylarımızı bu anlamda yetiştirmektir. Ayrıca kariyer hayatında ve kişisel hayattaki zorluklarla nasıl baş edebileceklerine, insanlarla sağlıklı iletişimin öneminin de farkındayız ve bu konularda da farkındalık yaratabilmek için uzmanları düşüncelerine bu etkinlikler vasıtasıyla kulak vermeye çalışıyoruz.

 4.      Fakülteniz bünyesinde düzenlediğiniz kariyer günlerine hangi sektörlerden, hangi kurum ya da şirketlerden katılım oldu?

Fakültemiz bünyesinde düzenlediğimiz kariyer günlerine geniş bir sektör yelpazesinden katılım sağlandı. Hem özel sektörden hem de kamu kesiminden birçok önemli kurum ve şirket etkinliğimize katıldı. Hem kamu hem de özel sektör paydaşlarımıza iş birlikleri ve kariyer olanakları noktasında çok önem veriyoruz. Bu bağlamda davetimizi kabul edip kariyer günlerimize destek veren kurum ve kuruluşlar olan; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ankara Çalışma ve İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, TÜBİTAK, ASO 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Derneği, Anadolu Sigorta, Generali Sigorta, Agesa, X Real Estate Global, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği, Mesa Gayrimenkul, Anadolu Sigorta,  Gallagher Re-Treaty Broker, Bupa Acıbadem Sigorta, LÖSEV, XRE Gayrimenkul Danışmanlığı, Kerem Nükte GYO, Keller Williams Focus, Türkiye Kızılay Derneği, Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme, Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş,  RE/MAX, Birtep, TEV Gayrimenkul, Finansal Piyasalar Birliği , Alarko Holding  ve Ankara Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinden paydaşlarımız katkı sundular. Bu çeşitli sektörlerden gelen katılımlar, kariyer günlerimizin zengin içeriğini ve öğrencilere sunduğu geniş perspektifi göstermektedir. Öğrencilerimiz, farklı sektörlerin temsilcileriyle tanışma ve çeşitli kariyer fırsatlarını değerlendirme şansı bulmaktadır.

A.ü Foto 4

 5.      Söz konusu katılımcı kurumlarla öğrenciler ya da ileriki süreçte mezunlar arasında kurulan bağlantılar ne gibi etkiler yaratmakta?

 Kariyer günlerine katılan kurumlarla öğrenciler ve mezunlar arasında kurulan bağlantılar, hem kısa vadede hem de uzun vadede önemli ve olumlu etkiler yaratmaktadır. Öğrencilerimiz staj olanağı sayesinde iş hayatına dair fikir edinme şansına sahipler ancak birebir iletişim kurmak üzere düzenlenen kariyer günleri gibi etkinliklerde katılımcılara, sektördeki kıdemli üstatlarına kafalarına takılan soruları birinci elden yönelterek soru işaretlerinden kurtulabilmekteler. Etkinlik sırasında yapılan mülakatlar ve görüşmeler, öğrencilerin hemen iş veya staj bulmalarına olanak tanımaktadır. Hâlihazırda uygulamalı bilimler nosyonu ile hareket eden müfredat programımız zaten alandaki, sahadaki sektör liderleriyle etkileşimi her zaman önceliyor. Bu vizyonumuzu kariyer günleri etkinliğimizle daha yoğun iletişimin sürdürülebileceği bir alana taşıyabilmiş oluyoruz. Öğrenciler, sektör profesyonelleri ile tanışarak güçlü bir profesyonel ağ kurma fırsatı yakalamaktadır. Bu ağlar, ileride iş ararken veya kariyer gelişimi sırasında oldukça değerlidir. Uzun vadede kariyer günlerinde yapılan bağlantılar, mezun olduktan sonra iş bulma sürecini hızlandırabilir ve bu firmalarda çalışan mezunlar, daha hızlı kariyer ilerlemesi kaydedebilirler. Kurulan bağlantılar, öğrencilere ve mezunlara kariyerlerinde güçlü bir başlangıç yapma, profesyonel gelişimlerini hızlandırma ve sektördeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirme imkanı sunmaktadır. Kariyer günleri etkinlikleri bu anlamda öğrenciler için oldukça değerli ve stratejik bir platform oluşturmaktadır.

6.       Sizce kariyer günleri gibi etkinlikler Fakültenizden mezun olan öğrencilerin istihdam oranlarına katkısı var mıdır?

Kesinlikle böyle bir etkiden bahsedebiliriz. Zira Fakültemizin istihdam oranının %85’in üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu oran, pek çok disiplinin ve fakültenin elde edebileceği istihdam oranlarının epey üzerinde. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sektörle sürekli etkileşim halinde olan Fakültemiz istihdam konusunda da yoğun bir çaba içinde olagelmiştir. Tüm bunların üstüne bir de kariyer günlerinde birebir etkileşimlerle öğrenciler kendi networklerini kurabilmekte ve olası iş fırsatlarından haberdar olabilmektedir. Dolayısıyla bu gibi etkinliklerin kariyer geliştirme konusunda sunduğu faydalar yadsınamaz. Öte yandan genç arkadaşlarımızla tecrübe paylaşımında bulunmak üzere etkinliğimize destek veren Fakültemizin önceki mezunları ve iş dünyası ile olan ilişkilerimiz de bu vesileyle daha da güçlenmektedir. Bu tür etkinlikler, öğrencilere birçok açıdan avantaj sağlayarak onların iş bulma süreçlerini hızlandırmakta ve kariyerlerinde güçlü bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmaktadır.

7.      Kariyer günleri etkinliğine katılacak olan firmalar ve konuşmacılar nasıl seçiliyor?

 Fakültemiz Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi bölümünün “Mesleki Yaşama Uyum” dersi ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim vermeye devam eden Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde “Gayrimenkul Sektör Seminerleri” dersi kapsamında her sene bahar yarıyılında sektörün önde gelen isimleriyle Cuma söyleşileri düzenliyoruz. Böylelikle gerek kamu kesimiyle gerekse özel sektör bileşenleri ile sürekli interaktif bir ilişki devam ediyor. Öte yandan sürekli güncel olanı, sektördeki yeni aktörleri araştırmaya ve takip etmeye çalışıyoruz.

Kariyer günleri etkinliğine davet edilecek firmalar ve konuşmacılar, özenle seçilen bir süreçle belirlenir. Bu süreç, öğrencilere en üst düzeyde fayda sağlayacak, sektörde tanınmış ve saygın firmaları ile uzman konuşmacıları hedefler. Farklı sektörlerden, örneğin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi, inşaat, finans, değerleme, teknoloji gibi, çeşitli alanlardan firmalar etkinliğe katılır. Bu çeşitlilik, öğrencilerin geniş bir perspektif kazanmasını ve kariyer seçeneklerini keşfetmelerini sağlar. Katılımcılar, sektörde tanınan, saygın ve uzman kişilerdir, böylece öğrencilere değerli bir bilgi ve deneyim kaynağı sunarlar. Daha önce işbirliği yapılan veya sürekli işbirliği içinde olunan firmalar ve profesyoneller tercih edilir, bu da geçmiş başarılı deneyimlerin devamını sağlar. Öğrencilerin ve akademisyenlerin geri bildirimleri, ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun firmalar ve konuşmacılar seçmek için dikkate alınır. Davet edilecek firmalara ve konuşmacılara özel davetler gönderilir; bu davetlerde, etkinliğin amaçları, öğrencilere sağlayacağı faydalar ve katılım koşulları açıklanır. Konuşmacılar, yalnızca sunum yapmakla kalmaz, aynı zamanda panellere katılır ve workshoplar düzenlerler; bu, öğrencilere daha interaktif ve katılımcı bir deneyim sunar. Fakülte içinde oluşturulan bir komite, davet edilecek firmalar ve konuşmacılar hakkında değerlendirme yapar ve etkinliğe uygunluklarını belirler. Bu yöntem ve kriterler, kariyer günleri etkinliğinin hem öğrencilere hem de firmalara maksimum fayda sağlamasını amaçlar. Etkinliğe katılacak firmaların ve konuşmacıların özenle seçilmesi, öğrencilerin kariyer planlamalarına ve profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

 Kariyer günlerimize davet edeceğimiz konukları bu minvalde seçiyoruz ve gelecekte de yakın ilişkiler içerisinde olabilmek için proje geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Aktüerya Bilimleri bölümü öğretim üyelerimizin de aynı şekilde gerek kamu gerekse özel sektörden iletişim halinde olduğu uzmanlar, yöneticiler kendileri tarafından seçilerek davet edilmektedir.

Editör: Haber Merkezi