Kurumdan yapılan açıklamada, kırmızı etin beslenmedeki önemi ve sektörün yapısı sebebiyle Rekabet Kurumu'nun başlıca inceleme alanlarından birini oluşturduğu belirtildi.

rekabet-kurulu-izfp-cover-mlBy_cover

Açıklamada, son iki yılda, sektöre yönelik bir soruşturma ve iki ön araştırma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hayvan besiciliğinin yanı sıra et ve et ürünlerinin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bir teşebbüsün perakendecilerin raf fiyatlarını belirlediği iddiasına yönelik soruşturma sonucunda, teşebbüsün alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettiğine ve ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Beyaz Et Sektöründeki 4 Firmaya Rekor Ceza! Beyaz Et Sektöründeki 4 Firmaya Rekor Ceza!

Kırmızı ette yaşanan fiyat artışları ve arz sıkıntısı üzerine başlatılan ön araştırmaların odak noktasının ise, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar ve/veya teşebbüs birliği kararları ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası olduğu bildirildi.

Ancak, bu ön araştırmalar sonucunda, kırmızı et fiyatlarında son dönemde meydana gelen fiyat artışlarının rekabet karşıtı eylemlerden ziyade sektörün genelinde karşılaşılan çeşitli yapısal sorunlardan kaynaklandığı değerlendirildiği ifade edildi.

Bu çerçevede, sektöre ilişkin piyasa dinamiklerinin derinlemesine incelenmesi, pazarda faaliyet gösteren oyuncuların karşılaştığı yapısal sorunların ayrıntılı bir şekilde tespiti, söz konusu sorunlara çözüm önerileri getirilebilmesi ve pazardaki rekabet koşullarının iyileştirilmesine yönelik rekabet politikası önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kırmızı et piyasasına yönelik bir sektör incelemesi başlatıldığı bildirildi.

Sektör incelemesinin, Rekabet Kurumu'nun sektörde rekabet koşullarını iyileştirilmesine yönelik çalışmalarının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Editör: Haber Merkezi