Ekmek fiyat tarifelerinde olduğu gibi simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi. Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin dördüncü maddesinde yapılan değişiklik 30 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Tarım Kredi’den Et Fiyatlarını Düşürecek Girişim! Tarım Kredi’den Et Fiyatlarını Düşürecek Girişim!

Simit fiyatlarında değişiklik için hazırlanan tarife için ilgili heyetlerin değerlendirilmesinin ardından Ticaret Bakanlığı’nın görüşü sorulacak. Bakanlık olumsuz görüş verirse, yeni tarife talebinin gerekçeleriyle birlikte Bakanlığın tekrar görüşü sorulacak.