Oruç Tutmanın Bilimsel Faydaları ! Araştırmalar Ne Diyor? Oruç Tutmanın Bilimsel Faydaları ! Araştırmalar Ne Diyor?

Gediz Nehri'ne kirlilik, Kum ve Nif Çayı ile yan derelerden, sanayi tesislerinden ve belediyelerden kaynaklanıyor. Bu kirlilik geniş bir bölgeyi etkiliyor ve çiftçiler ürünlerini bu kirli suyla suluyor.

Gediz Nehri, özellikle Manisa'da 9 sanayi bölgesi ve birçok tarımsal işletme tarafından etkileniyor. Tarımsal sanayi, endüstriyel tesisler ve evsel atıklar su kirliliğini artırıyor. Bunun yanı sıra, tarımsal sulama amaçlı su eksikliği, kuraklık ve ekonomik nedenlerle akarsulardan ve tahliye kanallarından su çekiliyor.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İzmir Şubesi'nin Teknik Sorumlusu Selma Akdoğan, tarımsal sulamada su kirliliği sorununu vurguluyor. Akdoğan'a göre, tarım arazisinden uzaklaştırılması gereken su, bitki su ihtiyacından arta kalan ve toprak için zararlı olan suyu içeriyor. Bu suyun sulamada tekrar kullanılması uygun değil.

Ayrıca, yetersiz su miktarı ve kalitesi, tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini tehdit ediyor. Sağlıksız suyun tarımda kullanılması halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Gediz Nehri ve diğer su havzalarında su kalitesi kötüleşiyor ve yeraltı suyu çekimleri su kaynaklarını tehdit ediyor.

Gediz Nehri ve çevresindeki su kirliliği sorunu ciddi bir çevresel ve sağlık sorununu işaret ediyor.