Tarım ve Orman Bakanlığı, küresel iklim değişikliğinin arıcılık üzerindeki sosyo-ekonomik ve kültürel etkilerini araştırmak, arı işletmelerinin iklim değişikliğine uyumuna yönelik politika önerileri geliştirmek için proje başlattı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimin geleceğini ve politikaları belirlerken risk faktörlerini de dikkate aldıklarını belirterek, bu kapsamda başlattıkları bu projenin çıktılarının sürdürülebilir arıcılık faaliyetleri açısından yol gösterici olacağını bildirdi.

Kraliyet Sofrasının Gözdesi Hasat İçin Gün Sayıyor! Kraliyet Sofrasının Gözdesi Hasat İçin Gün Sayıyor!

Bakanlık bünyesindeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), yine Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün talebi üzerine iklim değişikliğinin arıcılık üzerindeki etkilerini incelemek üzere proje hazırladı. Uygulamaya konulan ve “Türkiye’de İklim Değişikliğinin Arıcılık İşletmeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Projesi” ile iklim değişikliğinin arıcılık üzerine sosyo-ekonomik ve kültürel etkileri tespit edilecek. Arı işletmelerinin iklim değişikliğine karşı uyum ve adaptasyonunun da inceleneceği çalışma sonunda elde edilecek veriler ışığında iklim değişikliğine uyuma yönelik politika önerileri geliştirilecek.

21 kentte 525 işletme incelenecek

Projenin ana materyalini, Türkiye’de 7 coğrafi bölgede arıcılık yapan işletmelerden derlenen birincil veriler oluşturacak. 7 bölgeyi temsilen seçilen ve aktif kovan sayısı bakımından en fazla olan 21 il (İzmir, Muğla, Aydın, Ordu, Trabzon Giresun, Adana, Mersin, Antalya, Bitlis, Van, Bingöl, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Konya, Ankara, Balıkesir, Sakarya ve Bursa) araştırma alanı olarak seçildi. Bu illerde faaliyet gösteren 525 işletme ziyaret edilerek veriler sahadan toplanacak.

Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek projeyi TAGEM’e bağlı 7 araştırma enstitüsü müdürlüğünden tarım ekonomisi alanında çalışan uzmanlar gerçekleştirecek. Ayrıca projeye Ankara, Muğla Sıtkı Koçman ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitelerinden öğretim üyeleri danışman olarak katkı sağlayacak.

İklim değişikliğinin etkileri araştırılacak

Projede işletmelerin sosyo-demografik özellikleri ortaya konulacak ve araştırma bulguları ile bu özellikler arasındaki ilişkiler analiz edilecek. Görüşülen işletmelerin kovan sayıları, gezginci arıcılık lokasyonları, kullanılan arı ırkları, yıl içerisindeki besleme dönemleri, bal verimleri, yaşanan problemler, kışlama ve hastalıkla mücadele dönemleri, yıl içerisindeki oğul verme davranışları, hasat dönemleri ve bu değişkenlerin mevcut durumları incelenecek. Ayrıca 10 yıl önceki ve 20 yıl önceki durumları sorgulanarak yıllar içerisindeki değişimler iklim değişikliği açısından irdelenecek.

Öte yandan işletmelerin iklim değişikliği algıları, uyum stratejileri, uyum stratejileri önündeki engeller ve iklim değişimine bağlı yaşadıkları olumsuzluklar, çalışma kapsamında belirlenecek. Yine çalışmayla işletmelerin iklim değişikliğinin etkilerini azaltma noktasında aldıkları tedbirler tespit edilecek. Ayrıca üreticilerin iklim değişikliğinin arıcılık işletmeleri üzerine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik kamudan beklentileri de çalışma kapsamında ortaya konulacak.

Ülkesel çapta özgün bir proje

Proje, Türkiye’de iklim değişikliğinin arıcılık işletmeleri üzerine etkisini ortaya koyan ülkesel çapta özgün bir araştırma olma özelliğini taşıyor. Bölgeler arası karşılaştırmaya da imkân sağlayacak olan ankete dayalı çalışma, bu yönüyle önemli bir araştırma açığını kapatacak. Elde edilecek bulgu ve bilgilerin ilgili birimlere aktarılarak, bal arılarının sürdürülebilirliği için yeni stratejiler ve politikalar geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Arıların tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde önemi

Bal arılarının tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde ve insan sağlığı açısından önemi birçok çalışmayla ortaya konuldu. İklim koşulları arıcılıkta bal kalitesini ve verimini etkileyen ekolojik faktörler arasında yer alıyor. İklim değişikliği bazı bitkilerin ve çiçeklerin kaybına, polen ve nektara ulaşamayacak olan bal arılarının veriminde ve bal kalitesinde azalmalara, açlığa bağlı olarak bal arılarında kayıplara neden olabiliyor. İklim değişikliğinin bitki çeşitliliğine tesir etmesi, dolaylı yoldan arıları da olumsuz etkiliyor.

Bakan Yumaklı: “Tarımı bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan küresel iklim değişikliğinin tarımsal faaliyetleri de etkilediğine dikkati çekti. İklim değişikliği, göç ve nüfus artışı gibi faktörlerin dünyada yeni normal olarak adlandırıldığının altını çizen Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin arıcılık üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla başlattıkları projenin bu kapsamda büyük önem taşıdığını belirtti.

Bakan Yumaklı, proje çıktılarının Türkiye’deki sürdürülebilir arıcılık faaliyetleri açısından yol gösterici olacağını kaydederek, “Tarımsal üretim daha önce hiç olmadığı kadar stratejik bir önem kazandı. Dolayısıyla tarımı bir milli güvenlik meselesi olarak görüyor ve AR-GE çalışmalarımızı bu doğrultuda dünyadaki yeni normale göre yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi