Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, endekste mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,14, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,79 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 120,64 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,22, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,01 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 8,95 artış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,72 azalış olurken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,51 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,82 artış gerçekleşti.

O Belediye Tarım ve İstihdam İçin Yenilikçi Projelere İmza Atıyor! O Belediye Tarım ve İstihdam İçin Yenilikçi Projelere İmza Atıyor!

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artış düşük alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,87 ile lifli bitkiler ve yüzde 39,57 ile sebze ve kavun-karpuz kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, yıllık artış yüksek alt gruplar ise sırasıyla yüzde 129,64 ile yağlı meyveler ve yüzde 115 ile çeltik olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 7,68 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 0,08 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Buna karşılık, aylık artış yüksek alt gruplar ise yüzde 18,67 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 10,91 ile lifli bitkiler olarak hesaplandı.

Endekste kapsanan 82 maddeden 24'ünün ortalama fiyatında azalış olurken 50'sinin ortalama fiyatında artış gerçekleşti.