Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin 2024 yılı besilik sığır ihtiyacını karşılamak için 600 bin baş sığır ithalatı yapacağını duyurdu. İthalat, Et ve Süt Kurumu (ESK) ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından gerçekleştirilecek. ESK, ithal edilecek sığırların satış fiyatlarını da belirleyecek. Bakanlık ayrıca, sığır ithalatında besicilere özel kotaların belirlendiğini açıkladı.

İthalat koşulları

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, ithalatla ilgili talimatları ve teknik kriterleri yayınladı. Buna göre, 2024 yılında üç aşamada toplam 600 bin baş besilik sığır ithal edilecek. İthalat işlemleri ESK tarafından, belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak. İşletmelerin 200 hayvan kapasitesi üzerinde olması durumunda, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine başvurularını yapmaları gerekecek ve bu başvurular ESK tarafından değerlendirilecek.

Şap Hastalığı İle Mücadelede Önemli Gelişme! Şap Hastalığı İle Mücadelede Önemli Gelişme!

Besi hayvanı işletmelerine 150 adet kotası

200 başın altında kapasiteye sahip besi hayvanı işletmelerine 150 baş, 200 baş üzerindeki işletmelere ise yıl içinde en fazla 40 baş sığır ithalat izni verilecek. İthal edilen hayvanlarda görülen herhangi bir hastalık veya ölüm durumunda sorumluluk yetiştiricilere ait olacak ve tazminat ödenmeyecek. İthalat için gerekli evraklar ve süreler ESK'nın resmi sitesinde duyurulacak. İzin verilen işletmeler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak.

İthalat için gerekli kriterler

Et ve Süt Kurumu ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen belgelerin süresinde teslim edilmemesi ya da uygun görülmemesi halinde, sığır ithalat izinleri geçersiz sayılacak. Türkiye'nin canlı hayvan ithalatı yaptığı 28 izinli ülkenin bulunduğu belirtildi.

Editör: Haber Merkezi