Mazot ve Gübre Desteği

2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için,  Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen havzalarda yetiştirilen arpa, buğday, çavdar, yulaf, tritikale, aspir, kolza, kuru fasulye, mercimek, nohut, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı, kütlü pamuk, çeltik, patates, soya, yağlık ayçiçeği, yem bitkileri, fındık ile bu ürünler dışında kalan diğer bütün ürünlere "Diğer Ürünler" kategorisinde aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere destekleme ödemesi yapılacak.

Hayvancılık Destekleri:

Büyükbaş hayvancılık desteklerinde, 4 ay ve üzeri yaşta ineklerin doğan buzağılarına 750 TL ödenecek.

3 Milyar TL’lik Destekleme Ödemesi Bugün Çiftçilerin Hesaplarına Aktarılıyor! 3 Milyar TL’lik Destekleme Ödemesi Bugün Çiftçilerin Hesaplarına Aktarılıyor!

Damızlık koyun/ keçi yetiştirici birliklerine üye yetiştiricilerin, bakanlık kayıt sistemine kayıtlı anaç koyun ve keçilerin 16 Ağustos 2021 ile 15 Ağustos 2022 yılları arasında doğanlara ilave 200 TL destek ödenecek.

Hayvan Gen Kaynakları Desteği:

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına, ipekböceğinde kilogram başına ödeme yapılacak.

Editör: Haber Merkezi