‘Parla’ İle Tarımda Yeni Bir Çağ Başlıyor! ‘Parla’ İle Tarımda Yeni Bir Çağ Başlıyor!

Tarımsal üretim sözleşmelerinden doğan ve bugünden sonra açılacak davalarda arabulucuya başvurulmuş olması zorunlu olacak.

Arabulucular, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre zorunlu hallerde en fazla 1 hafta uzatılabilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin esasları belirleyen Adalet Bakanlığı tebliğine göre, tarımsal üretim sözleşmelerinden doğan davalarda, davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olacak.

1 Haftalık Sürede İhtar Edilecek!

Arabuluculuk zorunluluğuna uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın 1 haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği ihtar edilecek.

İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilebilecek.

Mahkeme, dava dilekçesi içeriğinden açıkça arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde ise duruşma yapılmaksızın dava şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden reddine karar verecek.

Bu alanda arabulucular, sözleşmeli üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular listesinden adliye arabuluculuk bürosu tarafından puanlama yöntemiyle belirlenecek.