Bakan Yumaklı’nın yaptığı açıklamaya göre;

2024 Yılında Bitkisel Ürün Sigortalarında;

-Dolu, don, fırtına ve sel fiyatlarında toplam 569 üründe yüzde 5 ile yüzde 15 arasında değişen oranlarda indirim yapıldı.  

-Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında uygulanan Çift Poliçe İndirimi yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek.

-Ağaç Sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem bitkisel ürün sigortası poliçesi olan parsellerde yüzde 5 oranında uygulanan ‘’Ağaç Çift Poliçe İndirimi’’ uygulanması yüzde 10’a yükseltildi.

-Bitkisel Ürün Sigortası Dolu Paketi kapsamında herhangi bir risk nedeni ile 4 yıl boyunca hasar dosyası açılmamış olan sigortalılara yüzde 40 oranında prim indirimi uygulaması getirildi.

-Bitkisel Ürün Sigortası Don Paketi kapsamında 3 yıl boyunca hasar dosyası açılmamış sigortalılara, yüzde 30 oranında prim indirimi uygulaması getirildi.

Sera Sigortalarında;

-Teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle topraksız tarım yapılan seralarda, teknik donanım unsurunda hasar meydana gelmesi sonucunda, ürünün doğrudan etkilenmesi ile oluşan miktar kayıpları teminat kapsamına alındı.

-Kar ağırlığı teminatında seralardaki bazı hasarlar daha teminat kapsamına alındı.

-Yumuşak plastik örtülerde meydana gelen yırtık veya delinmeler sonucunda 5.000 TL tutarında "Örtü Onarım Masrafı" desteği uygulaması getirildi.

-5.risk kategorisinde yer alan seralar içerisinde yetiştirilen ürünler teminat kapsamına alındı.

Arıcılık Hayat Sigortalarında;

Tarife fiyatlarında yüzde 10 oranında prim indirimi yapıldı.

-Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında;

-Tarife fiyatında besi ve süt sığırlarında yüzde 4 oranında indirim yapıldı.

-Poliçe düzenlenmesi esnasında sigortalanabilir büyükbaş hayvan sayısı 1 ile 30 baş aralığında olan işletmelere yönelik poliçe primi üzerinden yüzde 15 oranında indirim yapıldı.

-Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları için yetiştirici birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde, hayvan sayılarına göre değişmekle beraber yüzde 10 ile yüzde 50 oranında indirim yapıldı.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında;

-Geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 5 oranında indirim yapıldı.

-Sigortalanabilir küçükbaş hayvan sayısı 1 ile 100 baş aralığında olan işletmelere yönelik poliçe primi üzerinden yüzde 15 oranında indirim yapıldı.

-Şap hastalığı geniş kapsamlı tarifeye standart olarak dahil edildi.

Bayram Öncesi Motorine Zam Geliyor! Bayram Öncesi Motorine Zam Geliyor!

Tüm Sigorta Branşlarında;

Sözleşmeli üretim yapan üretici ve yetiştiricilere yüzde 5 oranında,

Kadın çiftçilerimize yüzde 10 oranında,

40 yaş altı çiftçilerimize yüzde 5 oranında,

Engelli çiftçilerimize yüzde 5 oranında,

Şehit ve Gazi yakınlarımıza yüzde 5 oranlarında prim indirimi uygulanmasına devam edilecek.

Editör: Haber Merkezi