Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 oldu. Aylık bazda ise bir önceki aya göre değişim oranı %9,49 olarak belirlendi. TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları yıllık ana harcama gruplarına göre, bir önceki yılın aynı ayı baz alındığında en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Bunu 22,95 ile giyim ve ayakkabı, takip etti. Temmuz ayı enflasyon oranlarına göre lokanta ve oteller en çok artış gösteren harcama grubu oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

Bir önceki aya göre ulaştırma yüzde 17,75 arttı 

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu

Lokanta ve Kafelerde Yeni KDV Düzenlemesi! Lokanta ve Kafelerde Yeni KDV Düzenlemesi!

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 54,32, aylık yüzde 8,92 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,08 olarak gerçekleşti.