Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız üreticilerin yaşadığı zorlukları Anadolu İzlenimleri Medya Gruba anlattı. Tarım ve hayvancılık adına uygulanacak politikalar, herkesin bildiği gibi sadece maliyetler altında ezilen üreticileri değil, tüketicileri ve ülkemizin ekonomik dengelerini de etkilemektedir diyen Başkan Yıldız açıklamasında şunları kaydetti;

“Hiç zaman kaybetmeden müdahale edilerek, üreticiyi ve dolayısı ile tüketiciyi koruyacak tedbirler alınmaz ise,  sektör kaderine bırakılmaya devam ederse, bu işin faturası bu yıl çok ağır  olacaktır. Tarımsal ve hayvansal üretimin devamlılığını sağlayacak yapısal tarım politikalarının hayata  geçirilememiş olması, geçici önlemlerle günü kurtarma anlayışı, kronik sorunların  çözülmemesine sebep olmuştur.

 Tarım ve hayvancılık adına uygulanacak politikalar, herkesin bildiği gibi sadece maliyetler altında  ezilen üreticileri değil, tüketicileri ve ülkemizin ekonomik dengelerini de etkilemektedir. Büyük oranda ithal girdilere bağlı olan tarımsal ve hayvansal üretim modelinden  çıkamamış olmamızın bedelini ağır biçimde ödemekteyiz. Bunun yanında girdi maliyetlerindeki anormal artışlar, üretimde  bizi yolun sonuna götürmektedir. Artan girdi maliyetlerine rağmen üreticinin ürettiği süt ve et’in fiyatının artmaması en büyük sorunumuz.

Bütün dünyada standart olan Yem maliyetlerimizdeki artışa birde elektrik, mazot ve gübre  fiyatlarındaki önlenemez artışlar eklenmiştir. Yaz sezonu itibari ile bu maliyetler ile üretilecek mısır,  yonca gibi hayvan beslemede ihtiyaç olan kaba yemi yetiştiricimizin yeni oluşacak fiyatlar ile temin etmesi mümkün değildir. Bakanlığımızın uyguladığı destek ve sübvanseler maalesef sorunlarımıza  çare olmamıştır.

Hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz artık üretimin maliyetini değil de, üretim yapmamanın hesabını yapmaktadırlar. Üretimden çıkan insanımızın tekrar dönmesi de mümkün görünmemektedir.  Üretimden vazgeçmek demek üretimin azalması demektir. Dolayısıyla herkes çok ağır  bedeller ödeyecektir. Devletimizin ilgili tüm kurumlarının gıda üretimindeki bu tehlikeyi ortadan  kaldıracak acil önlemleri almasını istiyoruz. Bizler üretimin yerini ithalatın almamasını istiyoruz. Zam  değil destek bekliyoruz. Süreci izlemekle kalırsak maalesef bu yıl tarım ve hayvancılığın  çöküşüne  şahit olacağız.”