Avrupa Birliği'nde (AB) tarım fiyatları 2022'deki yüzde 24'lük bir sıçramanın ardından 2023'te gördüğü yüzde 2'lik artışla daha istikrarlı bir seyir izledi.

Eurostat tarafından açıklanan öncül verilere göre, tarımda tüketilen mal ve hizmetleri kapsayan girdilerin ortalama fiyatında ise yüzde 5'lik kayda değer bir düşüş görüldü.

Tarım ürünlerinin genel fiyatlarında sınırlı bir artış olmasına rağmen, belirli ürünlerin fiyatları ortalamanın çok üzerinde yükseldi. Zeytinyağı, patates, domuz eti ve yumurta fiyatlarında sırasıyla yüzde 54, yüzde 23, yüzde 22 ve yüzde 20'lik önemli artışlar yaşandı.

Dünyayı Besleyen Emekçilere Sahip Çıkmalıyız! Dünyayı Besleyen Emekçilere Sahip Çıkmalıyız!

2023'te yaşanan şiddetli kuraklık, başta patates olmak üzere mahsul üretimini etkilemiş ve 24 AB ülkesinde fiyat artışlarına yol açtı. Almanya yüzde 49 ile en yüksek artışı yaşarken, onu yüzde 48 ile Slovakya ve yüzde 44 ile Hırvatistan takip etti.

Öte yandan patates fiyatları Belçika'da yüzde 18, Kıbrıs'ta yüzde 14 ve Avusturya'da yüzde 4 düştü. Buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ve diğer türleri içeren tahıllar yüzde 26'lık önemli bir düşüş kaydetti.

Gübre ve toprak iyileştiricilerin ortalama fiyatında yüzde 23'lük bir düşüş görülürken, motor yağlarında yüzde 12'lik bir düşüş yaşandı.

Gübre fiyatları mevcut verilere sahip 26 AB ülkesinin 22'sinde 2022 yılına kıyasla daha düşüktü. Fiyatlar Lüksemburg'da yüzde yüzde 46, İsveç'te yüzde 41 ve Finlandiya'da yüzde 39 düşerken Kıbrıs'ta yüzde 14, Malta'da yüzde 9, Yunanistan'da yüzde 6 ve Romanya'da yüzde 3 yükseldi.

Buna karşılık, bitki koruma ürünleri, pestisitler, tohumlar ve ekim stoklarının ortalama fiyatlarında yüzde 9'luk artış görüldü. Tohum ve gübre de dahil olmak üzere hammadde maliyeti, gıda maliyetini etkileyen başlıca faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, 2023 küresel gıda fiyat endeksi 2022 seviyelerinin yaklaşık yüzde 10 altında kaldı.