Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı.

Proje bilgilendirme toplantısına, İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcı M. Nedim Baybatmaz, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Sinan Bulut, Arıcılık Birim Sorumlusu M. Hakan Baybatmaz, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden Ayhan Çelikten ve İlker Yener ile sınırlı sayıda çiftçi katıldı.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, kurallara riayet edilerek ve sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilen proje bilgilendirme toplantısında konuşan İl Müdürü Nurettin Kıyas, kentte arıcılığın iyi seviyelerde olmasına rağmen bu konuda yapılacak daha çok şeyin olduğunu söyledi.

Kıyas, şunları kaydetti:

"Arıcılığı mevcut seviyesinden çok daha üst seviyelere taşımak için arıcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Uygulama rehberi yayınlanarak hayata geçirilen bu projenin ilimiz arı yetiştiricileri için çok önemli bir fırsattır. İl Müdürlüğü personeli olarak, şartlara haiz olan bütün arıcılarımızı bu projeden faydalandırmak için çalışacağız. İlimize ve tüm arıcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

20.10.2020 tarihli ve 3099 Sayılı Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, 05.12.2020 tarih ve 31325 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna bağlı olarak Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin Uygulama Esasları Tebliği de (2020/36) yürürlüğe girmiş ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından “Uygulama Rehberi” yayınlanmıştır.

Uygulama rehberine göre; başvurular, 04.01.2021-22.01.2021 tarihleri arasında, şahsen ve Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır. Müracaatta kimlik fotokopisi, Maliyeden alınacak “borcu yok” kaydı ve adli sicil kaydı istenecektir. Hibe oranı KDV hariç yüzde 50 olup arıcılık makineleri, alet-ekipman ve arıcı barakası hibe kapsamındadır (Arıcılık Yatırımları Makine, Alet-Ekipman Listesi EK-5). Yapılan değerlendirme  sonucunda  yetiştirici  tarafından  alımları  tamamlandıktan  ve yerinde tespit edildikten sonra hakediş düzenlenecek ve tek seferde ödeme işlemi gerçekleştirilecektir.

Arı Yetiştiricileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt  Sistemine (AKS) müracaat  tarihi itibariyle en az 3 yıldır kayıtlı, AKS deki aktif kovan sayısıbakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip, bal üretimine  ilaveten  bulunduğu  bölge  ve  ekotip  dikkate  alınarak  diğer  arı  ürünlerinden  arı  sütü, polen, propolis, arı ekmeği, (perga), arı zehiri, apilarnil' den en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar faydalanabilecek olup arıcılık hibe desteği konusunda aynı haneden karı-koca, kardeş, anne-baba olması durumunda asil listeye giren veya puanı en yüksek olan tek bir yetiştirici değerlendirmeye alınacaktır."