Genetiği Değiştirilmiş Arı Üretildi! Genetiği Değiştirilmiş Arı Üretildi!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım Bağ-Kur primlerine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, çiftçilik mesleğinin önemine işaret ederek " Çiftçilik aslında tanımlara sığmayacak kadar kutsal bir meslektir. Çiftçilik, üreten ve ülke ekonomisine çok büyük katma değer sunan faaliyetlerin bütünüdür. Günümüz ekonomik koşullarında girdi fiyatlarının yüksekliği yanında olumsuz iklim değişiklikleri, kuraklık ve son iki yıldır yaşanılan pandemi gibi nedenlerle çok zor şartlarda üretim yapılmakta bu değişkenlere bağlı olarak çoğu zaman emeklerinin karşılığını alamaması nedeniyle her yıl çiftçi sayımız giderek azalmaktadır”dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Tarım Bağ-Kur primlerinin çiftçiler için ödenemez duruma geldiğine vurgu yaparak " Çiftçi ve üreticilerimizin sosyal güvenlik kapsamına alınması çok önemli bir reform olmakla birlikte bugün gelinen noktada çiftçi ve üreticilerimiz Bağ-Kur primlerini ödemekte zorlanmaktadır. Bilindiği üzere tarım Bağ-kur primleri de yürürlükteki asgari ücrete göre belirlenmektedir. Sanayi ve hizmet sektörü için belirlenen asgari ücret oranında çiftçilerden bağ-kur primi kesilmesi ülkemiz şartlarında adil ve gerçekçi bir yaklaşım değildir. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 2022 yılında asgari ücrette önemli bir artış sağlanacağı dolayısıyla primlerin de buna göre yükselmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Özellikle son iki yıldaki pandemi koşulları, girdi fiyatlarında artış ve kuraklık nedeniyle halen büyük ölçüde ödeme güçlüğü yaşanan Bağ-Kur primleri tamamen ödenemez duruma gelecektir" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Çelik, Bağ-Kur primlerinin son iki yıldaki olağanüstü şartlar göz önüne alınarak bir defaya mahsus olmak üzere Devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirterek " Köyden kente göçün önlenmesi yanında gittikçe azalan çiftçilik mesleğinin özendirilmesi ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Dolayısıyla Bağ-kur primlerinin teşvik ve özendirmek amacıyla çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapılarak Son iki yılda yaşanan Kuraklık, pandemi ve girdi fiyatlarının artışı nedeniyle Çiftçilerimizin BAĞ-KUR prim borçları bir defaya mahsus olmak üzere Devletimiz tarafından karşılanmalıdır. Ayrıca önümüzdeki yıldan itibaren Bağ-Kur prim desteği sağlanması suretiyle zor koşullarda üretim yapan çiftçilerimize, üreticilerimize sosyal devlet anlamında da bir görev ve vefa borcu ödenmiş olacaktır" dedi.