Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu kuruluşun üyesidir. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü sadece bizim ülkemizde değil, kuruluşa üye olan bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.

Bakan Yumaklı Duyurdu: Hijyen Kurallarına Uymayan O İşletme Kapatıldı! Bakan Yumaklı Duyurdu: Hijyen Kurallarına Uymayan O İşletme Kapatıldı!

İnsanlık toprağı kullanmayı keşfettiğinden beri çiftçilik dünyamızın en eski mesleklerinden biri sayılmıştır. Avcılık ve toplayıcılıkla başlayan tarım süreci günümüzde teknoloji ile birlikte gelişmiş durumdadır. Zaman içinde modeller değişim olsa da taşıdığı önem o günden bugüne asla değişmemiştir. Toplumların kalkınması için tarım sektörünün kıymeti büyüktür.

İnsanoğlunun üretmeye ve tüketmeye ihtiyacı vardır. Bir ülkenin kalkınabilmesi için öncelikle karının tok olması gerekir. Tarımsal üretimde gelişmiş ülkelerin ekonomisi de gelişmiş ve dışa bağlılığı azalmış demektir.

Tohumları toprağa büyük bir özenle, emekle koyan çiftçilerimiz sadece bununla kalmıyor aynı zamanda imalat, pazarlama ve turizm topluluklarının da güçlenmesine katkı sağlıyor. Tarıma dayanan ek ürünler ve sektörler şunlardır:

-Deri

-Tekstil

-İçecek

-Kamyon taşımacılığı

-Ormancılık

-İlaçlar

Çiftçilere sadece 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde hatırlamak ve onları kutlamak yeterli kalmamalı. Çiftçilik ve tarım sektörü ve zorlukları hakkında bilgi edinip daha dikkatli davranmalı ve yaşamalıyız.

Besinlerin tarladan masaya gelene kadar geçirdiği süreç ile ilgili bilgi edinip gıdalara kıymet vermeli ve israftan kaçınmalıyız, tükettiğimiz tüm gıdalar hakkında bilgi sahibi olmalıyız, dünyanın en onurlu mesleklerinden biri sayılan çiftçilik mesleğine saygı duymalı ve onlara olan minnetimizi göstermeliyiz.

Bir Çiftçi, çiftliklerin, çiftliklerin, seraların, fidanlıkların ve diğer tarımsal üretim işletmelerinin yönetiminden sorumludur. Çiftliğin türüne bağlı olarak, çiftçiler ekme, yetiştirme, hasat sonrası faaliyetleri tamamlama, diğer işleri denetleme ve çiftlik işçilerini yönlendirme ile ilgilenmektedir.

Yaz kış demeden işleri ile meşgul olur, üretim zincirinin yara almaması için ellerinden gelen tüm gayreti gösterirler.

Bir çiftçi, kendi özel alanında çeşitli rollerden sorumludur. Bir çiftçi, ister bir ürün çiftliğinde tohumların satın alınması ve ekilmesi, ister bir hayvancılık çiftliğinde kaliteli damızlık hayvanlarının satın alınması veya bir hayvanın beslenmesi ve bakımı olsun, bir bütün olarak tarım endüstrisi hakkında geniş bir bilgi tabanına sahiptir. Çiftçi, ekim tarihleri ​​ve hasat dönemleri takip ve analiz ederek bütün yılını bunu planlayarak geçirir.

çiftçi 3-1

Ülkelerin bel kemiği sayılan çiftçiler, insanların gıdasız kalmamaları için yıl boyu gece gündüz demeden çalışırlar. Onların topluma yaptığı katkılar için onlara teşekkür etmeli ve ödüllendirmeliyiz. Toprak ve arazi hazırlığını yapmak, toprağa gerekli bitki ve tohum türlerini ekmek, gübrelemek, sulamak ve zamanı gelince hasat edip ülkeye ve dahi dünyaya dağıtmak hiç de kolay bir iş değildir.

Hayatta kalmak için gerek duyduğumuz besinleri üreterek yaşamımızı sürdürmemize yardımcı olan çiftçilerimiz hak ettikleri tüm imkânlara sahip olmalıdır. Bununla birlikte, çiftçilerin büyük emek verdiği tarım sektörü aynı zamanda ekonomik eşitlik için fırsatlar sunar ve dünyanın her yerindeki insanların gelişmesine yardımcı olur.

Çiftçiler, insan yaşamını sürdürmek ve ekonomik kazanç sağlamak için doğal kaynakları yetiştirirler. Ürün ekme ve hayvan yetiştirme ile ilgili yaratıcılığı, hayal gücünü ve beceriyi ortaya koyarlar.

Çiftçi, insan kullanımı için bitkiler geliştiren ve hayvanlar yetiştiren yegâne kişidir. Çiftçiler çalışkan, disiplinli ve sabırlı insanlardır. Zamanın her saniyesine değer veren çiftçiler, Tüm görevlerinin zamanında tamamlanmasını sağlarlar ve mahsullerinin satılmaya hazır olmasını beklerler. Bu özellikleri, yüksek tarımsal üretkenlik seviyelerine katkıda bulunur.

Çiftçilik dünyanın en asil bir mesleklerinden biridir. Toprağı sürmenin, tohum ekmenin ve ekinleri biçmenin doyumu son derece tatmin edicidir. Hayvanlarla yakın, samimi bir ilişkileri vardır ve bu canlılar insanlığa hizmet etmektedir.

Dikkat ve özen isteyen bu asil meslekte, tohum ekmenin ve ekin biçmenin zevki derin ve kalıcıdır. Bir çiftçinin işi son derece tatmin edici olabilir. Toprağı sürme, tohum ekme ve ekinleri hasat etme eylemlerinin tümü köklüdür ve genellikle tatmin edicidir. Hayvanlarla yakın ilişki de aynı derecede ödüllendiricidir. Bu hayvanlar insana iyi hizmet ediyor ama aynı zamanda düzenli bakıma da ihtiyaç duyarlar. Onların bakımı düzenli takip ister.

Çiftçiler, mütevazı bir nakit geliri karşılığında evdeki konforlarını bırakırlar ve hava durumu hakkında sürekli endişe duymak zorunda kalırlar.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, çiftçilik çok fazla sabır ve özveri gerektirir. Çiftçiler sadece çok çalışmakla kalmaz, aynı zamanda mahsullerine ve hayvanlarına da bakarlar. Uzun çalışma saatleri, ekinlerine bakmalarına ve hayvanların güvende olmasını sağlamalarına olanak tanır.

Çiftçiler, düşük ücret ve öngörülemeyen iklime rağmen, aileleri ve toplulukları için yiyecek sağlamak için canla başla çalışırlar. Hal böyleyken onlar için farkındalık yaratıp sorunlarını çözmeliyiz. Peki, günümüzde özellikle ülkemizde çiftçilerimizin yaşadığı sorunlar nelerdir?

1-17

Günümüzde Çiftçilerin Temel Problemleri:

Artan maliyetler şüphesiz günümüzde çiftçilerin en zorlandığı meselelerin başında geliyor. Gelen zamlar nedeni ile mazot, yem, gübre, ilaç gibi masraflara yetişemeyen çiftçiler ne yazık ki işlerini bırakmak zorunda kalıyor.

Yeni nesil tarıma özendirilmiyor. Günümüzde köylerden kentlere göçün çoğalması nedeni ile çiftçilik yapan üreticimiz maalesef azaldı ve azalmakta. Devlet ve özel sektörün tarıma destek vermesi ve özendirici içerikleri paylaşması gerekiyor.

Tarımda arazi planlaması gerekir. Parçalı ve küçük araziler çiftçilerin üretim yapmakta hem zorlanmasına hem de üretimde verimliliği yakalayamamasına neden olmaktadır. Şehir planlaması yapıldığı gibi tarım arazi planlamasının da yapılması elzemdir.

Çiftçiye nitelikli eğitim ve bilgi verilmelidir. Çiftçilerin bilgiye ulaşmakta yaşadığı zorluklar çözülmeli ve tüm ülkede ki çiftçileri kapsayan eğitim modelleri yürürlüğe girmelidir. Kendinden önceki neslin öğrettikleri ile yetinen çiftçilere kolayca bilgi edinebilecekleri bir sistem kurulmalı veya üniversite eğitimi yapılmalıdır.

Eğitimli tarım çalışanı yetiştirilmelidir. Çiftçiler kalifiyeli eleman bulamakta zorlanmaktadır. Bu eksiği kapatmak için meslek liselerine tarım ve çiftçiliğin girdiği bölümler kurulmalıdır.

Son teknoloji tarım aletleri devlet desteği ile uygun bütçelere çiftçiye verilmelidir. Bu teknolojik aletler sayesinde tarımda verim artırılır.

Ülkemizde yaşana arazide sulama sorunu çözülmelidir. Kuraklığında neden olduğu probleme alternatif çözümler getirilmelidir.

çiftçi yeni kapak

Tarım ve Çiftçiler Olmasaydı Ne Olurdu?

Çiftçiler olmasaydı beslenmemiz için gerekli olan gıdaları alamazdık.

Gıda alanında dış ülkelere bağımlı hale gelinir ve ekonomik anlamda geriye gidilirdi.

Gıda alamayan bir toplum hiçbir alanda üretim yapmayı başaramaz ve gelişememiş toplumlardan sayılırdı.

Hal böyleyken, tüm bu sorunları yaşayan çiftçilerimiz toprağı ve mahsulü için alın terini ve ruhunu ortaya koymaktadır. Onların bu gayretini takdir etmek ve minnettar kalabilmek önemlidir. Çiftçilik bir meslekten ziyade bir yaşam biçimidir. İnsanları besleyebilmek için canla başla çalışan ve tüm hayatını bu uğurda feda eden çiftçilerimizin haklarını korumalı ve hak ettikleri itibarı onlara vermeliyiz.

üretim 1

Marketlerden, pazardan, manavlardan soframıza yiyecek alabilmemizi sağlayan erkeklere, kadınlara ve tüm ailelere 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde saygımızı sunmalıyız ve hak ettikleri itibarı onlara vermeliyiz.

Emeğini, zamanını, canını tüm bu uğurda ortaya koyan, tüm bu güzel insanların 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlu Olsun…

  

Editör: Haber Merkezi