Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Expo fuarında konuştu.  Erdoğan'ın konuşmasında tahılda öncelikli fakir ülkeleri açıkladı.

Bakan Yumaklı: Tarımın En Büyük Problemi Kırsal Kesimin Boşalmasıdır Bakan Yumaklı: Tarımın En Büyük Problemi Kırsal Kesimin Boşalmasıdır

Başkan Erdoğan Konuşmasında şunları kaydetti:

Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonomi son 50-60 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla baş etmeye çalışıyor. Bilhassa aşırı artan enerji gıda ve ham madde fiyatlarının ekonomiler üzerindeki baskısını bir müddet daha hissedileceği anlaşılıyor. Gıda ve enerji krizi ile birlikte sosyal refah kayıplarını da derinleştiren bu yeni gerçeklik karşısında çoğu ülke yalpalamakta ve çaresiz kalmaktadır.

Krizi herkes çeşitil derecelerde hissetse de yıkıcı sonuçlarını en ağır şekilde yaşayanlar Afrika ve Asya'daki kırılgan devletlerdir. Krizin ekonomik yönü konuşulurken ne yazık ki milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar gözardı edilmektedir.

Somali başta olmak üzere Afrika’da bir lokma ekmeğe bir tas suya ulaşamadığı için can veren her çocuğun her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor, vicdanlarımızı kanatıyor. Milyonlarca insanı ölümün eşiğine getiren bu trajedileri sona erdirebilmesi konusunda maalesef kayde değer bir çaba gösterilmiyor.

Uluslararası toplumun salgın döneminde ortaya çıkan trajedilerden gereken dersleri çıkarmadığına üzülerek şahit oluyoruz.

Özellikle ağızlarını her açtıklarında dünyanın geri kalanına insan haklarını ve özgürlük dersi veren batılı kurumların ve ülkelerin bu vahim tablo karsısında kayıtsızlığı utanç vericidir.

Şu an ciddi gıda krizi ve kıtlıkla boğuşan Somali, Cibuti, Sudan başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl gemilerinin öncelikle ulaşmasını temin edeceğiz. Ayrıca Türkiye olarak 11 yıldır tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuz Somali halkına bu zor günlerinde daha fazla destek vereceğiz. Bu noktada bir iş adamı derneği olmanın ötesine geçerek mazlum ve mağdurlara da sahip çıkan MÜSİAD’ın çabalarını takdirle takip ediyorum.

Suriye İdlib’de 600 haneden oluşan MÜSİAD köyünü tamamlayan derneğimizi ve hayır severlerimizi şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yaptığınız yardımları katından kabul ve makbul eylesin diyorum. Ülkemizin ekonomi politikasını yaşadığımız tecrübeler ve değişen şartlar ışığında yeniden inşa ettiğimiz süreçten geçiyoruz. Amacımız Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim, İhracaat ve cari fazla yolu ile büyüterek küresel ticaret ve finansman sisteminin sadece belirli odaklara hizmet eden cendereden kurtarmaktır.

Bu doğrultuda yürüttüğümüz zorlu mücadelenini meyvelerini toplamaya başladık. Yaşanan her küresel kriz Türkiye’nin bu tercihinin ne kadar doğru olduğun teyit etmektedir. Bu başarının lokomotivi siz iş insanlarımızsınız. Girişimcilerimizsiniz, sanayicilerimizsiniz, ihracatçılarımızsınız. Bil hassa iş dünyamızın yeni ürünler geliştirme ve yeni pazarlar bulma konusunda sergilediği başarı gerçekten takdire şayandır.

Türkiye’nin küresel düzeyde en yaygın teşkilatlanma ağına ve faaliyet çeşitlilğine iş kuruluşu MÜSİAD’ın bu doğrultuda gösterdiği faaliyetin ve verdiği katkının yakın şahidiyiz. Son dönemde küresel krizi fırsata dönüştürmü ususunda kat edilen mesafeyi ihracat ve istihdam rakamlarımızda zaten görüyoruz. Bununla birlikte enerji ve emtiya fiyatlarındaki dalgalanmaların üzerine gelişmiş ülkeler de giderek yayılan resesyonu eklenmesi işimizi güçleştiriyor.

Petrol, doğalgaz, nükleer güç, kömür gibi kendine yeterli enerji kaynaklarına sahip ülkeler, küresel düzeydeki fiyat artışlarından sınırlı sayıda etkilendikleri için avantajlı duruma geçiyorlar. Resesyonla birlikte daralan pazarın daha çok bizim yoğun ihracaat yaptığımız bölgelerde olmasının ihracatçılarımızı zorladığı anlaşılıyor. Kimi alanlarda bunun emaresini görüyoruz. Ancak bizim maharetimiz zaten böyle dönemlerde kendimize yeni çıkış yolları bulmamız değil midir?

Öyleyse şikayet etmeyeceğiz. Hep birlikte çözüm yollarına bakacağız. Türkiye, orta ve yüksek teknolojiye yüksek katma değere dayalı ürünlerin üretimi ihracatını konusunda yoğun gayret göstermekle birlikte sanayimizin ana omurgasını hala temel ihtiyaç maddeliri oluşturuyor. İnsanlar yemekten giyinmekten, günlük hayatları için gerekli temen ürünleri almaktan vazgeçmeyeceklerine göre bizim pazarımız kolay kolay bitmez küçülmez.