Jandarma Başarılarına Başarı Katıyor! Jandarma Başarılarına Başarı Katıyor!

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali EROĞLU, 20 Nisan Dünya Hayvanları Aşılama Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.  Düzenli yapılan aşılarla olası salgınların önüne geçmek mümkündür diyen Başkan Eroğlu: açıklamasında şunları kaydetti:

Dünya Hayvanları Aşılama Günü, aşıların hayvanların ve dolayısıyla insanların sağlığının korunmasında oynadığı hayati role ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren kutlanmaktadır.

İnsanlarda görülen hastalıkların % 61’i, zoonotik, yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardır.

Şap, Şarbon, brusella, Sığır Vebası, gibi hayvanlarda görülen, hayvandan hayvana bulaşarak sebep oldukları verim kayıpları ve ölümlerle ekonomik olarak ciddi etkiler bırakan, ulusal ve uluslararası ticareti ve ekonomiyi etkileyen hastalıklar her zaman gündem konusudur.

Bu hastalıklara karşı mücadelede en önemli konu koruyucu hekimlik uygulamalarıdır. Korunma tedaviden hem daha etkili, hem de daha ekonomiktir. Hastalıklara karşı daha az bütçelerle önlem alınabilir iken, tedavi için büyük bütçelere ihtiyaç duyulmaktadır. Covid-19 salgını ile tüm Dünya bunu derinden ve acı bir şekilde yaşamaktadır.

Bu yıl Dünya Hayvanları Aşılama Gününde bir kez daha hatırlatıyoruz;

Daha önemli ve öncelikli olan hastalığı tedavi etmek değil, hastalığın çıkmasına mani olmaktır. Ancak bu yaklaşımın uluslararası bir kabul ile ülkesel ve küresel bir strateji olarak ele alınması diğer önemli bir konudur.

Aşılama, koruyucu veteriner hekimlikte vazgeçilmez bir araç olup, hayvan sağlığı ve refahının yönetiminde önemli ve temel bir rol oynar, Aşılar sadece hayvanların sağlığını korumak için değildir, onları aşılamak ile kendi sağlığımızı da korumuş oluyoruz. Bu hem evcil hayvanlar hem de çiftlik hayvanları için aynı şekilde geçerlidir.

Hastalık önleme, diğer hayvanlara veya insanlara bulaşmaya karşı koruma sağlar, bulaşıcı bakteriyel hastalık oluşumunu azaltarak antibiyotikler gibi değerli kaynakların korunmasına yardımcı olabilir ve çiftlik hayvanları söz konusu olduğunda insanları gıda kaynaklı hastalıklara karşı korumada etkilidir.

Geniş çaplı uygulanan etkili aşılama programları, hayvanların hastalanmasını engelleyerek antibiyotiğe duyulan ihtiyacı azaltacak ve böylece küresel bir sorun olan antibiyotik direncinin oluşma riskini de azaltmaya yardımcı olacaktır.

Aşılama yapılmaması durumunda hayvan yetiştiricilerinin gelirleri de önemli ölçüde düşmektedir.

Korunmanın ilk basamağında yer alan aşılama, daha az maliyetli ve etkili bir sağlık yatırımı olup, hayvanları bulaşıcı hastalıklara karşı korumanın etkin ve güvenli bir yoludur. Hep vurguladığımız “sağlıklı hayvan, sağlık gıda, sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum” ancak aşılamayla oluşturulur.

Dünya Hayvanları Aşılama Günü’nün daha sağlıklı bir geleceğe vesile olmasını diliyoruz.