Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Hayvan hastalıklarının önlenmesi, mücadelesi, kontrol ve eradikasyonu, hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareket kontrollerini sağlamaya yönelik genelge hazırlandı.

2023 yılı “Hayvan Hastalıkları ile mücadele ve Hayvan Hakları Kontrolü Programı” ile ilgili hazırlanan genelgede şunlar belirtildi:

-Programda belirtilen hususların merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan yönetici, veteriner hekim ve yardımcı sağlık personeli ile diğer görevliler tarafından aksatılmadan uygulanması,   

-Program hakkında ilgili paydaşların bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi,

-Hastalıklarla mücadelede zamanında müdahale edilebilmesi için hızlı haberleşme ve güvenilir teşhise özen gösterilmesi,

-Programda yapılması istenen denetimlerin yerine getirilmesi,

TMO Kabuklu Fındık Satışlarına Başlıyor! TMO Kabuklu Fındık Satışlarına Başlıyor!

-Programın İl/İlçe Müdürlüklerindeki ilgili tüm personele tebliğ edilmesi, diğer ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulması,

-14.04.2022 tarih ve 2022/4 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırılması, yenisi yayınlanıncaya kadar bu Genelge hükümlerine göre uygulama yapılması gerekmektedir.