Haber-Muhammet Oluklu

2005 yılında Halk Eline Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi ve 2011 yılında da Halk Elinde Anadolu Mandası Projesi başlatılarak yerli 23 koyun ırkı ve 8 keçi ırkı bu projeler ile ıslah edilerek hem üreticiye hem de ekonomiye çok ciddi katkılar sağladı.

Bu projede başta yetiştirici olmak üzere birlikler, proje liderleri, proje teknik elemanları, üniversiteler, il ve ilçe tarım teşkilatları ve bazı kamu kurum ve kuruluşları gibi kapsamlı ciddi bir oluşumu kapsamaktadır.  Bu proje ile 56 ilde 1 milyon baş üzeri hayvanda çalışmalar yapılmaktadır.

Hayvancılıkta Süt Hijyeni Nasıl Sağlanır? Hayvancılıkta Süt Hijyeni Nasıl Sağlanır?

Hayvanların günlük canlı ağırlık artışları, süt verimi, tiftik ve yapağı gibi birçok verimleri kayıt altına alınarak olumlu sonuçlar elde edilmiş ulusal ve uluslararası yayınlar yapıldı. Bu proje sayesinde bilinçsiz melezleme yapılmasının önü kapatılmış ve yerli gen kaynaklarımız korunmuş hem de verimleri artırılmıştır.  Nesli tükenmekle karşı karşıya olan Anadolu Mandası ve Ankara Keçisi potansiyelinde ciddi bir artış olmuştur. Hayvancılığı bırakma aşamasına gelen üreticiler, verilen destek ve bu projenin adeta lokomotifi durumunda olan teknik elemanların sayesinde proje sürdürülebilirliğini günümüze kadar taşımıştır.

Proje yürütülen il birliklerinin son günlerde bazı talepleri ve yoğunlaşmaya başladı. Aldığımız bilgileri özetlersek;

“Hayvanlarındaki gelişmeyi ve verim artışını gören üreticilerden büyük rağbet görmüş olan proje tuhaf bir şekilde, bazı bürokratik kademelerden yeterli ilgiyi görmemiş hatta gereksiz olarak bakılmıştır. Üreticilerin yoğun talebi ve rağbeti nedeniyle kapatılmasa da ayrılan ödenekler arttırılmamış ya da çok cüzi artışlar yapılarak yürütülmesi zor hale getirilmiştir. Öyle ki, projeye ayrılan para miktarı ilan edilen destek birim fiyatlarını bile karşılamadığı için bakanlığın diğer birimlerinin harcayamadıkları ödeneklerin takibi ve bu projeye aktarılması için uğraşan görevlilerin gayreti sonucu ödemeleri yapılabildiğine şahit olunmuştur.

Destek Çeyrek Çuvala Düştü

Verilen destek parası ile 1 çuval anneye 1 çuvalda yavrusuna yem alabiliyordu. Elit sürüde ise anne ve yavruya 3 çuval yem alınabilirken, destek miktarları enflasyon oranında artmadığı için şu anda verilen ile anneye ve yavruya çeyrek çuval yem alınabilecek seviyeye düşmüştür.

Proje giderlerinin ve proje elemanının ödemesi desteklerden yapılan % 20 kesinti ile zar zor sağlanmaktayken, proje bütçesi ile bu giderleri karşılanamaz duruma gelinmiştir.

Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi Destek Miktarı Artırtılsın

Hayvancılığımıza çok önemli katkıları olduğuna şahit olduğumuz halk elinde hayvan ıslahı projesinin destek ödeme miktarları arttırılarak projenin daha ileri aşamalar ulaşması sağlanmalıdır. Aksi halde bu maliyetler ve ödenek miktarı ile yürütülmesi mümkün olamaz hale gelmiştir. Yılların emeği ile elde edilen kaliteli damızlıkların ve sürülerin elden çıkarak yok olması ülke hayvancılığı için telafisi zor olan zararlara yol açacaktır.”

Birliklerin ve yetiştiricilerin taleplerine yetkililer kayıtsız kalmamasını ve seyrek gördüğümüz bir başarı hikâyesinin daha böyle bitmemesini temenni ederken; Bu sistemde çalışan emek veren Ziraat mühendisleri, Veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknikerleri de dikkate alınarak enflasyona ezdirmemek adına iyileştirmeler yapılmalıdır.