Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı “Tarım Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” son aşamaya geldi.

İzinsiz üretime devam edilmesi halinde, bu faaliyetten elde edilecek yıllık brüt hasılanın yüzde 1’inden 5’ine kadar idari para cezası uygulanacak.

O İlde Haşhaş Tarlaları Çiçek Açtı! O İlde Haşhaş Tarlaları Çiçek Açtı!

Tarım Arazilerinin Atıl Kalmasının Önüne Geçilecek!

Bazı ürünlerde, sözleşmeli üretim zorunlu hale gelecek. Sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçenler, sözleşmeye konu ürün miktarı için belirlenen bedelin yüzde 20-50’si arasında cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Değişikliklerde Neler Geliyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen ürün ve ürün gruplarının üretimi için çiftçiler bakanlıktan izni almak zorunda olacak, izin almayanlara idari para cezası uygulanacak.

Bakanlık tarafından belirlenen ürünlerin sözleşmeli olarak üretilmesi zorunlu hale geliyor.

Üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazileri, bakanlıkça kiraya verilerek üretim yapılması sağlanacak. Kiralamadan elde edilen gelirden arazi sahiplerine de ödeme yapılacak.

Desteklemelerde, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yerine bakanlıkça belirlenen kayıt sistemleri esas alınacak.

Lif, tohum ve sap üretimi ile tıbbi amaçlar kenevir yetiştiriciliği, bakanlığın iznine tabi olacak, üretim kotasını Cumhurbaşkanı belirleyecek.